haberler

Üniversitemizde 2022 Yılı Patent ve Faydalı Model Alan Araştırmacılarımız Ödüllendirildi

Araştırma Üniversitesi vasfıyla yoluna emin adımlarla devam eden Üniversitemiz, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” kültürünün oluşmasına önem vermektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde, akademisyenlerimizin ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların ürünü olan buluşlara, maddi ve uzman personel desteği sağlamaktadır. Patent başvurusu sırasındaki tüm maddi yükümlülükler, Üniversitemiz tarafından karşılanarak süreçler, ulusal ve uluslararası platformlar aracılığıyla devam ettirilmektedir.

2017 yılı itibariyle Üniversitemizde ulusal ve uluslararası alanda, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar kapsamına alınan 189 adet proje başvurusundan 79’u tescilli olup Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Patent Tebrik Töreni’nde; 16 ulusal patent, 1 uluslararası patent ve 5 faydalı model tescil sahibi akademisyenimize plaket takdim edildi.

Savunma Sanayii, Enerji, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Sağlık, Tarım, Makine ve Yazılım alanlarında gerçekleşen patent ve faydalı model başvurularının ticarileştirme süreçlerine yönelik olarak TÜBİTAK 1702-Patent Lisans Programı ve TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Destek Programı’na hazırlık ve patentli teknolojiye sahip akademisyenlerin TEKNOKENT bünyesinde yürüttüğü şirketleşme çalışmalarına destek verilmektedir.

TÜBİTAK 1702-Patent Lisans Programı özelinde Üniversitemizin başvuru sahibi olduğu 2018/07628 başvuru numaralı ‘Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi ile Oluşan Vücut İzlerinin 4'-Hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi’ başlıklı ulusal patentimiz, ticarileşme başarısı elde ederek Gençtürk Grup firmasına lisanslanmıştır.

Multidisipliner çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Fen Fakültesi mensubu Öğretim Üyelerimiz: Prof. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ, Prof. Dr. Ahmet KALKAN, Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI’nın geliştirdikleri 2019/07971 başvuru numaralı ‘Anti_Grayanotoksin Özgül Antikorların Üretilmesi ve Grayanotoksinin İmmünolojik Olarak Ölçülmesi’ başlıklı patentli çalışma tescil almıştır.

Kanser hücrelerinde başarılı multidisipliner çalışmalar yürüten ekibimiz, Kimya ve Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU, Doç. Dr. Arzu ÖZEL ve Doç. Dr. Burak BARUT’un, ortak olarak geliştirdikleri ‘Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme Ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği’ başlıklı tescilli patentin, ilaç firmaları özelinde ticarileştirme süreçleri Üniversitemiz Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Altın rezervleri bakımından zengin olan Sudan Cumhuriyeti’nde yer alan bir firma ile ticarileşme süreçlerinin yürütüldüğü altın ayrıştırma işlem aşamalarına yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. İbrahim ALP’in buluş sahibi olduğu ‘Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva (Hg) ve Altının (Au) Birlikte Kazanımı ve Birbirinden Seçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem ve Alternatif Reaktifler’ başlıklı patent, TEKNOKENT bünyesinde, akademisyenimize ait şirket ile ticarileşmektedir.

2022 yılında tescil alan akademisyenlerimiz için tıklayınız.

2023 yılına girerken başarılı patent başvuru ve tescil süreçlerine ilişkin Üniversitemizin “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlayan ve geleceğin genç bilim insanlarına ilham veren tüm bilim insanlarımızı, geliştirdikleri patentli teknolojileri adına tebrik ederiz.


22 Aralık 2022