haberler

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Aldı

Bilgi varlıklarının korunması için kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla alınan ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; prosedürler, politikalar, risk değerlendirme ve iş akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını, risk analizlerinin ve düzenli denetimlerin yapılması suretiyle iş sürekliliğini ve personelin bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artırmayı hedefleyen uluslararası bir standarttır.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, uluslararası ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında sertifikasyon almaya hak kazanmıştır. Hâlihazırda koordinasyon anlaşmamızın bulunduğu Türk Standartları Enstitüsü, 2022 Ekim ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı, 09.11.2022 tarihi itibarı ile 3 yıllığına sertifikalandırmıştır. Sertifikasyon sürecinde, TSE tarafından birim çalışanlarına yönelik bilgi güvenliği, iç tetkik, belge ve dokümantasyon eğitimleri verilmiştir. Takip eden süreçte, yıllık denetimler ile mevcut bilgi güvenliğine yönelik iyileştirmeler sürdürülerek devam ettirilecektir. Güncel teknolojiler ile bilgi güvenliği riskini azaltarak kalite olgusunun birim ve kurum adına korunması ve artırılması hedeflenmektedir.


20 Ocak 2023