haberler

TÜBİTAK 1004 Programı ile Sanayi, Üniversite ve Kamu Güçlerini Birleştirdi

Üniversite araştırma altyapılarının, Sanayi Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Kamu Ar-Ge Birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşmasını ve mükemmeliyet merkezi haline gelerek geliştirdikleri ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer edebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan TÜBİTAK 1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış olan 20 yüksek teknoloji platformunun deneyim paylaşımı ve tanıtım töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
 
Yüksek Teknoloji Platformu'na dahil olmaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ile kamu ve özel sektör yöneticilerinin katıldığı törende, platformların yürütmekte olduğu projeler tanıtıldı. 

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde rekabet etme sürecinde en önemli araçlardan birisi olarak görülen 1004 Yüksek Teknoloji Platformu'nda Kalkınma Planı çerçevesinde, öncelikli alanlara yönelik yüksek teknolojide çalışmak için ilgili paydaşlar bir araya gelerek güçlerini birleştirmektedir. Teknoloji yol haritalarının da hazırlandığı platformlarda, alanlarında yetkin kabul edilen üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları yer almaktadır. 

Bilgi ve yüksek teknolojinin üretilmesinin yanısıra toplumsal etki ve insan kaynağı yetiştirme boyutu ile uluslararası iş birliği boyutunun da mutlaka yer aldığı 1004 Programı, bu yönleri ile diğer TÜBİTAK destek programlarından ayrılmaktadır. Ülkemizin bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminde çıktı ve etki odağı oluşturarak değişimi ve dönüşümü olarak ifade edilen platformda Üniversitemiz; Gıda Arzı Güvenliği Çerçevesinde Su Ürünlerinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Uygulamalar Platformu  Araştırma Programı (Yürütücüsü Prof. Dr. İlhan ALTINOK, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) Platformu Araştırma Programı (Yürütücüsü Prof. Dr. F. Sena SEZEN, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) olmak üzere iki yüksek teknoloji platformunda yer almaya hak kazanmıştır.


03 Mayıs 2023