haberler

TUSAŞ ile KTÜ'nün de Yer Aldığı Araştırma Üniversiteleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek amacıyla lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencilerin TUSAŞ’ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora gibi akademik çalışmalar yapabilmelerine yönelik esasları kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Tarafların, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri yapmak ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından fonlanan ve Üniversite-Sanayi İş Birliği ile öngörülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek adına birbirileriyle etkili bir koordinasyon halinde olmasını; ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize edebilmesini; lisansüstü öğrencilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının havacılık üzerine yapılması ve havacılık sektörüne nitelikli araştırmacı kazandırılabilmesini taahhüt ettiği protokol imzalandı.


29 Haziran 2022