haberler

KTÜ Akredite Program Oranı ile Devlet Üniversiteleri Arasında 6. Sırada

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ‘nun 25 Mayıs 2022 tarihli kararı ile beş yıl süreli Tam Kurumsal Akreditasyon belgesini almaya hak kazanan Üniversitemizde program akreditasyonları için çalışmalar birimlerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Program akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir. Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden YÖKAK sorumludur.

YÖKAK tarafından Aralık-2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporuna göre KTÜ, akredite program oranına göre devlet üniversiteleri arasında yapılan sıralamada 6. sırada yer aldı. 

Akredite program sayısı aynı zamanda YÖK Araştırma Üniversiteleri Yıllık Performans İzleme Endeksinde önemli bir parametre olarak yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında ise KTÜ, 20 Devlet Araştırma Üniversitesi arasında 4. sırada bulunmaktadır.

Akredite olan programlar ÖSYM tarafından YKS Tercih Kılavuzunda belirtilmekte olup ÖSYM’nin bu uygulaması üniversite seçiminin yanı sıra bölüm seçimi noktasında da aday öğrencilere etkin bir çözüm yöntemi sunmaktadır.

KTÜ’de akredite olan lisans programlarımızın sayısı 2022 yılı sonu itibariyle 18’e ulaşmış durumdadır.

KTÜ Akreditasyon Çalışma Grubu ise Rektörümüz başkanlığında düzenli olarak toplanarak program akreditasyonlarına hazırlanan birimlerimizin çalışmalarını değerlendirmektedir. Aday birimlerimize Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından da destek sağlanmaktadır.

 

 


03 Şubat 2023