akademik başarılar

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS'a TÜBİTAK Proje Desteği

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS’ın "İklim Riskinin ve İklim Riski Mesafesinin Sınır Ötesi Satın Almalardaki Mülkiyet Oranı Üzerindeki Etkisi: Kurumsal Çevrenin ve Kurumsal Mesafenin Düzenleyici Rolü" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001–“Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Proje Ekibi:

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ESER (Araştırmacı) – KTÜ

Doç. Dr. Tarkan OKAN (Araştırmacı) – Bandırma 17 Eylül Ü.


27 Şubat 2023