akademik başarılar

Doktora Öğrencisi Emine APAYDIN'a TÜSEB Proje Desteği

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Doktora Öğrencisi Emine APAYDIN’ın "Tip 2 Diyabeti Olan Yaşlılara Uygulanan Geriatrik Masajın Diyabet Semptomları ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi" başlıklı projesi “TÜSEB-A Grubu Acil AR-GE Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Sevilay HİNTİSTAN (Danışman) - KTÜ


12 Nisan 2023