yayınlar

*** https://avesis.ktu.edu.tr/arama linkine tıklayarak en güncel sonuçlara erişebilirsiniz.

***

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identifying barriers to big data analytics adoption in circular agri-food supply chains: a case study in Turkey

PERÇİN S.

Environmental Science and Pollution Research , cilt.30, sa.18, ss.52304-52320, 2023 (SCI-Expanded)   identifier identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Flourishing-at-work and turnover intentions: does trust in management moderate the relationship?

Naim M. F.ÖZYILMAZ A.

Personnel Review , cilt.52, sa.7, ss.1878-1899, 2023 (SSCI)    identifier identifier 

 

PlumX Metrics

An Integrated Interval Type-2 Fuzzy Set Model for Evaluating Circular Low Carbon Suppliers in a Developing Country

PERÇİN S.

EMJ - Engineering Management Journal , 2023 (SCI-Expanded)   identifier 

 

PlumX Metrics

Oilseed warehouse location selection with an integrated approach: a case of Turkey

Gergin R. E.Peker I.BAKİ B.TUZKAYA U. R.Tanyas M.

Kybernetes , cilt.52, sa.9, ss.3667-3705, 2023 (SCI-Expanded)    identifier identifier 

 

PlumX Metrics

EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL TRUST ON YOUNG ACADEMICS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Atalay M. Ö.Birincioğlu N.Acuner T.

ARGUMENTA OECONOMICA , cilt.48, sa.1, ss.201-233, 2022 (SSCI)   Creative Commons License identifier identifier 

 

PlumX Metrics

The Influence of Emotional Exhaustion on Organizational Cynicism: The Sequential Mediating Effect of Organizational Identification and Trust in Organization

Atalay M. Ö.Aydemir P.Acuner T.

SAGE OPEN , cilt.12, sa.2, 2022 (SSCI)   Creative Commons License identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Circular supplier selection using interval-valued intuitionistic fuzzy sets

PERÇİN S.

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY , cilt.24, sa.4, ss.5551-5581, 2022 (SCI-Expanded)   identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Evaluating the circular economy-based big data analytics capabilities of circular agri-food supply chains: the context of Turkey

PERÇİN S.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH , cilt.29, sa.55, ss.83220-83233, 2022 (SCI-Expanded)   identifier identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Internationalization of Turkish business groups: motives and institutional context

Sahin K.Tatoğlu E.Mert K.Kaplan T.Golgeci I.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS , 2022 (SSCI)   identifier identifier 

 

PlumX Metrics

A multi-stage decision making model for determining a suitable innovation structure using an open innovation approach

Yildirim E.Murat A. R. I.Dabic M.BAKİ B.Peker I.

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH , cilt.147, ss.379-391, 2022 (SSCI)  identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Hope and human capital enhance job engagement to improve workplace outcomes

ÖZYILMAZ A.

JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY , cilt.93, sa.1, ss.187-214, 2020 (SSCI)  identifier identifier 

 

PlumX Metrics

Green Supplier Selection Using a Combined Fuzzy Decision-Making Approach

PERÇİN S.

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING , cilt.34, ss.305-333, 2020 (SCI-Expanded)  identifier identifier

TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING IN THE OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT OF STATE HOSPITAL: A CASE STUDY

Kurt P.Saban M.ÇANKAYA F.Annac M. C.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN , cilt.28, sa.4, ss.2754-2770, 2019 (SCI-Expanded)   identifier

An integrated fuzzy SWARA and fuzzy AD approach for outsourcing provider selection

PERÇİN S.

JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT , cilt.30, sa.2, ss.531-552, 2019 (SCI-Expanded)  identifier identifier 

 

PlumX Metrics

 

Evaluating airline service quality using a combined fuzzy decision-making approach

PERÇİN S.

JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT , cilt.68, ss.48-60, 2018 (SSCI)  identifier identifier

DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ ÖNERİSİ

BURNAZ E.AYYILDIZ H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , sa.21, ss.237-254, 2018 (SCI-Expanded)   Creative Commons License  

Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs

İlhan Nas T.Okan T.Tatoglu E.Demirbag M.Wood G.Glaister K. W.

JOURNAL OF WORLD BUSINESS , cilt.53, sa.6, ss.862-879, 2018 (SSCI)   Creative Commons License identifier identifier

The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs

İlhan Nas T.Okan T.Tatoglu E.Demirbag M.Glaister K. W.

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH , cilt.93, ss.173-183, 2018 (SSCI)   Creative Commons License identifier identifier

FİRMALARIN PAZARLAMA FAALİYET PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

GÜNAY B.AYYILDIZ H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , sa.18, ss.113-136, 2017 (SCI-Expanded)

Muhasebenin Toplumsal Gelişime Katkısı: Türkiye’nin Muhasebe Bilgisi İhtiyacı

DAŞTAN A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.31, sa.5, ss.1253-1275, 2017 (SSCI)

Firma ve Üst Düzey Yönetici Özelliklerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan KOBİ'lerin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi (yayınlanmak üzere kabul edildi)

TEKİN E.İLHAN NAS T.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , cilt.ı, ss.1, 2017 (SCI-Expanded)

Çin'den Yapılan İthalatın Türkiye'deki Firmaların Performansına Etkisi

BERBEROĞLU M.KARAKAYA A.ER B.

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü , sa.82, ss.1-41, 2017 (SCI-Expanded)

İhracat Performansında Etkili Olan Entellektüel Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi ve Ölçek Önerisi

İLHAN NAS T.

TİSK Akademi , cilt.12, sa.23, ss.50-75, 2017 (SCI-Expanded) 

Logistics Center Site Selection by ANP/BOCR Analysis: A Case Study of Turkey

PEKER İ.BAKİ B.TANYAŞ P.AR İ. M.

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS , cilt.30, sa.4, ss.2383-2396, 2016 (SCI-Expanded)

Ulusal Kültürün Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Araştırma

Koparan E.İLHAN NAS T.Okan T.

TİSK Akademi , cilt.11, sa.22, ss.352-379, 2016 (SCI-Expanded) 

Borsa Istanbul’da (BIST) İşlem Gören Lojistik Firmaların Teknolojik Yenilik Düzeylerinin Belirlenmesi

Peker İ.AR İ. M.YILMAZ E.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.34, sa.4, ss.47-67, 2016 (SCI-Expanded)

Logistics center site selection by ANP/BOCR analysis: A case study of Turkey

PEKER İ.BAKİ B.TANYAŞ M.Ar I. M.

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS , cilt.30, sa.4, ss.2383-2396, 2016 (SCI-Expanded)  identifier identifier

Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin "IEPS 2: Muhasebe Meslek Mensupları İçin Bilgi Teknolojisi" Kapsamında Değerlendirilmesi

DAŞTAN A.BELLİKLİ U.

TİSK Akademi , cilt.11, sa.21, ss.172-193, 2016 (SCI-Expanded)

Building Technology Transfer Capacity in Turkish Universities: A Critical Analysis

Ranga M.TEMEL S.AR İ. M.Yesilay R. B.SUKAN F. V.

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION , cilt.51, sa.1, ss.90-106, 2016 (SSCI)