bölüm tanıtımı

İşletme Bölümü, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, finansman, muhasebe, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında ayrıntılı teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim süresi dört yıl olan İşletme Bölümünün temel amacı, öğrencilerimizin mesleki hayatında gereksinim duyacağı teorik ve uygulamalı bilgi birikimine haiz olmalarını ve ilgi duydukları alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.

İşletme Bölümü bünyesinde aktif olarak muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, pasif durumda ise ticaret hukuku ve kooperatifçilik olmak üzere toplam 6 anabilim dalı bulunmaktadır. İşletme Bölümü lisans dersleri; “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”,  “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler” Anabilim Dalları dâhilinde açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Söz konusu dersler 17 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisinden oluşan 32 kişilik zengin bir akademik kadro ile yürütülmektedir.

İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize üniversitemiz bünyesindeki ilgili bölümler arasında çift anadal ve yandal uygulamalarından yararlanma imkânı sunmaktayız. Bununla beraber üniversitemizin uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu anlaşmalarla öğrencilerimiz, Erasmus Programı ile yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme ya da yurtdışı menşeili bir şirkette ya da herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma olanağı elde etmektedir. Ayrıca Farabi ve Mevlana Değişim Programları kapsamında öğrencilerimiz yurtiçi ve/veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında belirli dönem/dönemler itibariyle eğitim ve öğretim görebilmektedir.

İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Nitekim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile gerçekleştirilen yazılı ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında birtakım uzman yardımcılığı unvanı ile göreve başlayabilmektedir. Bununla birlikte mesleğe giriş, staj ve yeterlilik gibi kriterleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini de icra edebilmektedir. Özel sektörde ise şirketlerin, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, dış ticaret gibi departmanlarının çeşitli kademelerinde görevler alabilmektedir. Bunların da ötesinde girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurarak işletmecilik alanında faaliyet gösterebilmektedir.