program öğrenim kazanımları

Program Öğrenim Kazanımları

İşletme bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler:

 1

 Öğrencilerimiz işletme alanında temel bilgilere sahip olacaktır.

 2

 Öğrencilerimiz işletme alanında sorunları tanımlayıp analiz edebilecek ve çözüm önerisi geliştirebilecektir.

 3

 Öğrencilerimiz alanıyla ilgili bağımsız araştırma yapabilecek ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olacaktır.

 4

 Öğrencilerimiz takımlar halinde çalışabilecek ve bu bilgiyi takım üyeleriyle paylaşabilecektir.

 5

 Öğrencilerimiz alanıyla ilgili sürekli öğrenme yetkinliğine sahip olacaktır.

 6

 Öğrencilerimiz alanıyla ilgili yazılı, sözlü iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip olacaktır.

 7

 Öğrencilerimiz çalışma ortamında etik ilke ve sorumluluk bilincinde hareket edecektir.

 8

 Öğrencilerimiz işletme alanında yenilikçi düşünerek girişimci olacaktır.