bölüm istatistikleri

İşletme Bölümü

Mezun Öğrenci Sayısı

(1982-2021)

Öğretim Türü

Kız

Erkek

Toplam

Akademik Personel

(32)

Prof. Dr.

17

I. Öğretim

2 120

2 550

4 670

Doç. Dr.

2

II. Öğretim

1 362

1 673

3 035

Dr. Öğr. Üyesi

3

Toplam

3 482

4 223

7 705

Dr. Arş. Gör.

1

Mevcut Öğrenci Sayıları

(2021-2022)

Öğretim Türü

Kız

Erkek

Toplam

Öğr. Gör.

1

I. Öğretim

415

543

958

Arş. Gör.

8

II. Öğretim

162

287

449

İdari

Personel

(2)

Bilgisayar İşletmeni

1

 

Toplam

577

830

1407

Sekreter

1