tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; 20 Haziran 1978 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı Kanun kapsamında kurulan Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTİA) bünyesinde 10 Aralık 1979  tarihinde 100 öğrenci ile faaliyetlerine başlamıştır.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 Kasım 1981 tarihinde kabul edilmesinin ardından TİTİA'nın 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)'ye dönüştürülmesi neticesinde İşletme Bölümü, faaliyetlerine İİBF çatısı altında devam etmiştir.

Ortahisar İlçesi Boztepe Mahallesindeki Nemlizade Konağı olarak bilinen tarihi ahşap binada öğretime başlayan Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü, 1982 yılında Akademi'nin fakülteye dönüştürülmesinin ardından, Kanuni Kampüsü’ne taşınarak Mühendislik Fakültesine bağlı Makine Mühendisliği Bölümü’nün zemin katında öğretime devam etmiştir. Yaklaşık 14 yıl süreyle Makine, İnşaat, Orman Endüstri, Fizik, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği Bölümlerinin dersliklerini kullanan İşletme Bölümü, 03 Ekim 1996 tarihinde açılan yeni İİBF binasının dördüncü katına taşınmıştır ve halen faaliyetlerine buradan devam etmektedir. 1992-2019 yılları arasında ikinci öğretim programı ile de hizmet veren İşletme Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki programlarıyla işletmecilik alanında çok sayıda mezununu istihdama kazandırmıştır ve halen bu katkısını sürdürmeye devam etmektedir.

İşletme Bölümü bünyesinde aktif olarak “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”,  “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, pasif durumda ise "Ticaret Hukuku" ve "Kooperatifçilik" olmak üzere toplam 6 anabilim dalı bulunmaktadır. Ayrıca İşletme Bölümünün tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Yaklaşık 1.500 öğrenciye sahip olan İşletme Bölümünde halen 17 profesör, 2 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi ve 1 idari personel görev yapmaktadır. İşletme Bölümü, bünyesindeki akademik personel ile öğrencilerinin yanında hem literatüre hem de iş dünyasına uzun yıllardır katkı sağlamaktadır.

 

 [1] Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 23.08.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunla Değiştirilerek Kanunlaşmıştır (30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazetede)