aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

İşletme Bölümü, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, finansman, muhasebe, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında ayrıntılı teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuştur. Eğitim süresi dört yıl olan İşletme Bölümünün temel amacı, öğrencilerimizin mesleki hayatında gereksinim duyacağı teorik ve uygulamalı bilgi birikimine haiz olmalarını ve ilgi duydukları alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır*.

İşletme Bölümü bünyesinde aktif olarak muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, pasif durumda ise ticaret hukuku ve kooperatifçilik olmak üzere toplam 6 anabilim dalı bulunmaktadır. İşletme Bölümü lisans dersleri; “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”,  “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler” Anabilim Dalları dâhilinde açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Söz konusu dersler 18 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 3. Dr. araştırma görevlisi ve 5 araştırma görevlisinden oluşan 33 kişilik zengin bir akademik kadro ile yürütülmektedir.

İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize üniversitemiz bünyesindeki ilgili bölümler arasında çift anadal ve yandal uygulamalarından yararlanma imkânı sunmaktayız. Bununla beraber üniversitemizin uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu anlaşmalarla öğrencilerimiz, Erasmus Programı ile yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme ya da yurtdışı menşeili bir şirkette ya da herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma olanağı elde etmektedir. Ayrıca Farabi ve Mevlana Değişim Programları kapsamında öğrencilerimiz yurtiçi ve/veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında belirli dönem/dönemler itibariyle eğitim ve öğretim görebilmektedir.

İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Nitekim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile gerçekleştirilen yazılı ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında birtakım uzman yardımcılığı unvanı ile göreve başlayabilmektedir. Bununla birlikte mesleğe giriş, staj ve yeterlilik gibi kriterleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini de icra edebilmektedir. Özel sektörde ise şirketlerin, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, dış ticaret gibi departmanlarının çeşitli kademelerinde görevler alabilmektedir. Bunların da ötesinde girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurarak işletmecilik alanında faaliyet gösterebilmektedir.

*Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, STAR Akreditasyon ve Rating Derneği tarafından 2024-2029 dönemine yönelik 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.

 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

İşletme Programı, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda eğitim amaçlarımızı dört ana başlıkta özetlemek mümkündür:

  1.

İşletme alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek girişimci olabilir.

  2.

Özel ve kamu alanında faaliyet gösteren işletmelerin yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi departmanlarında etkili iletişim ve liderlik vasıfları ile yönetici olabilir.

  3.

Sürekli ve bağımsız öğrenme becerisi göstererek mesleki ve akademik kariyerlerine devam edebilir.

  4.

Mesleki etik sorumluluk bilinci ile toplumun refahına katkı sağlayan profesyonel, sosyal ve mesleki organizasyonlarda görev alabilir.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz İşletme ve Ekonomi Kulübü gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK, AB vb. projeler ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

  •  Muhasebe ve Finansman
  •  Yönetim ve Organizasyon
  •  Üretim Yönetimi ve Pazarlama
  •  Sayısal Yöntemler
  •  Ticaret Hukuku
  •  Kooperatifçilik

Staj Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin staj yaptıkları süre boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ve GSS primleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için staj evraklarının staj başlama tarihinden  20 gün öncesine kadar KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) Staj Modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Staj başvuruları ve stajla ilgili diğer tüm süreçler KTÜ BYS Staj Yönetim Sistemi üzerinden on-line olarak yürütülmektedir.

Sigorta girişinizin üniversite tarafından yapıldığına dair staj yaptığınız kurum sizden 4a SGK İşe Giriş Bildirgesini (sigorta giriş belgesi) isteyecektir. Aşağıdaki link yardımıyla bu belgenizi e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

Stajla ilgili diğer hususlar için KTÜ Uygulamalı Eğitimler Ana Yönergesini, ayrıca Fakülte ve Bölümünüzün Staj Yönergelerini incelemeniz faydalı olacaktır.

*  Staj Başvuru Formu
* SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu 
Ayrıntılı bilgi için Bkz: https://www.ktu.edu.tr/sks/staj

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2023-2024 Yılı Başarılarımız

  • TÜBİTAK 2209-A Programı 2023 Yılı 1. Dönem başvuruları sonucunda 4 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Laboratuvar ve Uygulama

Bilgisayar Laboratuvarları Fakültemiz bünyesinde 'european computer' uluslararası yeterlilik sertifikasi olan iki adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız yeni teknoloji ile 82 bilgisayar tam kapasite hizmet sunmaktadır.

  

Amfiler Fakültemizde 2 adet 168, 1 adet 300 kişilik içerisinde projeksiyon, wifi ve ses sistemi bulunan üç adet amfimiz hizmet vermektedir.Amfiler derslerin yanında öğrenci kulüplerimizin düzenledikleri faaliyetler içinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Teknoloji Sınıfları Fakültemizde toplam 28 adet derslik bulunmaktadır. İçerisinde projeksiyon, wifi ve ses sistemi bulunmaktadır.

Mezunlarımız ve İstihdam

İşletme Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Nitekim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile gerçekleştirilen yazılı ve ardından yapılan kurum mülakatlarında başarılı olan öğrencilerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında birtakım uzman yardımcılığı unvanı ile göreve başlayabilmektedir. Bununla birlikte mesleğe giriş, staj ve yeterlilik gibi kriterleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini de icra edebilmektedir. Özel sektörde ise şirketlerin, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, dış ticaret gibi departmanlarının çeşitli kademelerinde görevler alabilmektedir. Bunların da ötesinde girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurarak işletmecilik alanında faaliyet gösterebilmektedir. Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

 

MEZUNLARIMIZDAN GELENLER

Birgül META

2004, Maliye ve İşletme Bölümleri Çift Anadal Mezunu Dünya Bankası - Kıdemli Kredi Risk Uzmanı

Merhabalar! Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye ve İşletme bölümlerinden çift ana dal yaparak 2004 yılında mezun olduktan sonra Hazine Uzmanı olarak 2004-2010 yılları arasında Hazine Müsteşarlığında çalıştım. Sonrasında Amerika`da George Washington Üniversitesinde Finans Yüksek Lisans programını tamamladım. Şu anda Amerika`da Dünya Bankasında kıdemli kredi riski uzmanı olarak çalışmaya devam etmekteyim. İletişim kurmak isterseniz bmeta@worldbank.org adresimden bana ulaşabilirsiniz

 

İlker Murat AR

2003, İşletme Bölümü Mezunu |  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ? Genel Müdür

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü?nden 2003 yılında mezun oldum. Ardından İşletme Ana Bilim Dalı?ndan doktora derecesini alarak akademik hayata da mezun olduğum bölümde devam ettim. Kamu kurumlarında çeşitli görevlendirmeler sonrasında halen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Çok severek okuduğum ve mezunu olmaktan gurur duyduğum Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü?nün, sağladığı mesleki bilginin yanı sıra sunduğu sosyal ve sportif imkanlar ile kişisel gelişimimize de çok önemli katkılar sağladığını belirtmek isterim. Bu vesileyle, üzerimizde büyük emekleri olan başta İşletme Bölümü?ndeki Hocalarımız olmak üzere tüm Fakülte mensuplarına şükranlarımı sunarım.

 

Cihan ÇELİK

2007, İşletme Bölümü Mezunu T.C. Adalet Bakanlığı ? İdari Hakim

?Merhabalar, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü?nden mezun oldum. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2013 yılı idari hakimlik sınavını kazandım. 2014 yılında Trabzon hâkim adayı olarak mesleğe başladım. 2015-2020 yılları arasında İstanbul idare Mahkemesi üyesi olarak çalıştım. Halen Erzurum idare mahkemesi üyesi olarak görev yapmaktayım."

 

Lokman ERCİN


2004, İşletme Bölümü Mezunu |  Danone ? Türkiye Satış Müdürü

"Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü?nden 2004 yılında mezun oldum. 2004-2009 yılları arasında Pepsi de Satış yöneticisi ve Ticari pazarlama yöneticisi rollerinde görev yaptım. 2010 yılında Danone?de çalışmaya başladım. Farklı bölgelerde sırasıyla; Bölge yöneticisi, bölge müdürü, bölgeler müdürü pozisyonlarının ardından Mart 2022 itibariyle Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde okuduğum dönemde İşletme Kulübü faaliyetleri sayesinde  akademik bilginin yanında; organizasyon yapabilme, ekip çalışması ve network anlamında emsalsiz birikimler sağladım. Tüm öğrenci arkadaşlarıma da önerim akademik başarının yanında; Staj, yabancı dil ve kulüp faaliyetlerine de katılmayı ihmal etmemeleri olacaktır. Tüm hoca ve öğrenci arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım."

 

Yaman ALKADRİ

2023, İşletme Bölümü Mezunu | Bölüm Birincisi

"İşletme bölümüne katılacak değerli arkadaşlarım,

Öncelikle hepinizi tebrik ederek yazıma başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere gün gittikçe yaşadığımız dünyanın şartları daha karmaşık hale geliyor ve bize yüklenen yükümlülükler artırıyor. Bu değişimin farkında olmayan bireyler maalesef bu zor şartlara ayak uyduramayarak hem maddi hem de manevi sorunlara maruz kalıyor. Bu yüzden herkesin belirlediği hedef için gerekli olan becerileri edinerek kendini hazırlaması ve bu şartlarda başarılı olmaya çalışması gerekir.

İşletme bölümü öğrencileri olarak ilk senede göreceğiniz dersler, sizlere işletmedeki fonksiyonların genel işleyişini ve bu fonksiyonların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu gösterecektir. Bu yılın sonuna kadar herkesin belli bir alanı seçmesi (Muhasebe mi? Pazarlama mı? Yoksa yönetim ve organizasyon mu?. vs.) ve bu alanla ilgili seçmeli derslere girmesi yararına olacaktır.

Benim tecrübeme göre bu bölümde nasıl başarılı olunur sorusuna naçizane bazı tavsiyelerim olacak.
Bu yolculuğun başlangıcı derslere düzenli olarak girmek ve kendi notunuzu tutmak. Derste anlamadığınız veya sıkıntı yaşadığınız bir konu olursa hocanıza mutlaka sorun, hocaya soramadıysanız bölümdeki araştırma görevlilerine gidip istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz (eğitim kadrosu çok anlayışlı yeter ki ilk adımı siz atın ve onlardan yardım isteyin). Dersleriniz bitince o gün tuttuğunuz notları temize çekin ve bunu yaparken anlamadığınız bir şey kalırsa ilgili kitaba bakarak o günkü derslerin cebinizde olduğundan emin olun. Bu süreç bazılarına çok zor ve zaman alıcı gelebilir ama emin olun en fazla 2 ile 3 saat arasında bütün konuları tamamlayabilirsiniz. Vize ve final döneminde kendi notunuzdan çalışıp sıkıntı yaşadığınız yerleri kitaptan tekrar okursanız okul dersleriyle ilgili işiniz tamamdır. Okulda göreceğiniz dersler size iş hayatı ile alakalı gerekli ipuçlarını verecek ama bunlar yeterli olmayabilir.

Yaşadığımız dünyanın sürekli değişimine ayak uydurmamızı sağlayacak şey sürekli öğrenmedir. Eskiler için özellik olan bazı beceriler bizim için gereklilik oldu. Temel düzeyde de olsa yabancı dil, bilgisayar kullanımı, bilişim teknolojileri ve yapay zeka hakkında fikir sahibi olmak bir işletme öğrencisi için olmazsa olmazdır. Bunları 4 yıllık lisans eğitimi sürecinizde yayarak fikir sahibi olabilirsiniz. Artık kursa gitmenize bile gerek yok, internette her şeyi bulabilirsiniz. Tabii ki bazen sıkılabilirsiniz, yorulabilirsiniz ama mutsuzluğa ve ümitsizliğe kapılmadan hedefinizi hatırlayarak kendinizi motive edebilirsiniz.

Çok uzatmadan bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum; bu sürecin en önemli aşaması ve size rotanızı oluşturmanızı sağlayacak şey, ilk yılın sonuna kadar hedefinizi belirlemek ve ona göre planlama yapmaktır (Akademisyen mi, mali müşavir mi, pazarlamacı mı, yönetici mi? vs).

İnanın bu 4 yıl çok hızlı bir şekilde geçer ve herkes ektiği tohumların meyvesini toplamaya başlar. Belli bir hedef doğrultusunda derslere girerek, not tutarak, fikir alışverişi yaparak, arkadaş edinerek ve birbirinize yardımcı olarak çok keyifli bir lisans hayatı geçirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum."

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

İŞLETME BÖLÜMÜNDE ?ÇİFT ANA DAL? VE ?YAN DAL? 

Eğitim Yürüten Bölümler

Eğitime Başvuru Yapabilecek Bölümler

İşletme
Çift Ana Dal Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

İşletme
Yan Dal Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. , Balıkçılık Teknolojisi Müh.

 

 

Taban Puanı

İşletme Bölümü Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

 

 

 

 

 

 

140

755.126

260,46106

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.