ölçme ve değerlendirme komisyonu

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

  • Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular,
  • Akademik  Bölüm  Kurulu  gündemindeki  ilgili  konuları  ölçme  ve  değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından inceler ve görüş belirtir,
  • Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar,
  • Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar, Ders dosyalarını izler, eksiklikleri bildirir,
  • Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve uygular,
  • Ölçme sonuçlarını değerlendirir ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na iletir
  • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile iletişim halinde olur.

KOMİSYON ÜYELERİ

  • Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAPLAN
  • Üye: Arş. Gör. Fatih YILDIRIM
  • Üye: Arş. Gör. İrem GÜRAN