kalite ve akreditasyon komisyonu

KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

 • Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi konusunda komisyonlar oluşturulmasına yönelik Bölüm Kuruluna öneriler sunar ve komisyonların çalışma sonuçlarının kalite çevrimlerinde kullanılmasını denetleme görevlerini yürütür.
 • Bölümün komisyonları arasında bağlantı kurarak yapılan faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlar. Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik kurulunda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar.
 • Fakülteye, Üniversiteye ve Mesleki Kamuoyuna bölümün Kalite Güvence Sistemine ilişkin çalışma raporlarını sunar, çalışmaları tanıtır.
 • Bölümün Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar. Bölümün Öz Değerlendirme Raporunun güncelliğini sağlar.
 • Bölüm kurulu ile 6 (altı) ayda bir ortak yapılan toplantıda yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında bilgi verir.
 • Danışma kurulu toplantılarını organize eder, gündemi belirler.

KOMİSYON ÜYELERİ

 • Başkan: Prof. Dr. Kader ŞAHİN
 • Üye: Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU
 • Üye: Doç. Dr. Pelin ŞENTÜRK
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Bilgen AKMERMER
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Semra BANK
 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaplan
 • Üye: Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Zekiye AKTAŞ
 • Üye: Arş. Gör. Dr. Nimet KALKAN
 • Üye: Arş. Gör. Denizhan TİRYAKİ
 • Üye: Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY
 • Üye: Arş. Gör. Fatih YILDIRIM
 • Üye: Arş. Gör. Sümeyye ÇEBİ
 • Üye: Arş. Gör. Muhammet NEGİZ
 • Üye: Arş. Gör. İrem GÜRAN
 • Üye: Öğrenci Temsilcisi