insan kaynakları ve mezunlarla iletişim komisyonu

İNSAN KAYNAKLARI VE MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

  • Yeni öğrencilere oryantasyon programı düzenler.
  • Mezun öğrencilerle bağlantıları sağlar ve öğrencilerin iş ve staj imkanlarını artıracak faaliyetlerde bulunur.
  • Personel birlikteliği ve dayanışmayı artırıcı faaliyetler yapar. Çalışma raporlarını Kurumsal Akreditasyon Komisyonu’na sunar.
  • Bölüm içinde yapılan bilimsel etkinliklerden sektörel kuruluşlara, sektörel kuruluşlardaki etkinlikleri ise bölüm içerisindeki öğrencilere, öğretim elemanlarına tanıtılması için gerekli etkinlikleri düzenler.
  • Aktif bir danışmanlık hizmeti için gerekli çalışmaları organize eder.
  • Mezun günleri düzenleyerek mezunlar ve öğrenciler arasında etkileşim sağlar.

KOMİSYON ÜYELERİ

  • Başkan: Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA
  • Üye: Arş. Gör. Dr. Nimet KALKAN
  • Üye: Arş. Gör. Sümeyye ÇEBİ
  • Üye: İşletme ve Ekonomi Kulübü Temsilcisi