eğitim ve geliştirme komisyonu

EĞİTİM VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI

 • Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyet gösteren bir komisyondur.
 • Ders içeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler ve azaltılmaları konusunda önermelerde bulunur. Bölüm misyonu ve vizyonunu gözden geçirerek Üniversitenin, Fakültenin misyonu ve vizyonu ile uyumlu bir misyon ve vizyonun ifadesi taslağı hazırlar.
 • Bölümün program eğitim amaçlarını ve çıktılarını ifade eden bir taslak hazırlar. Bu çalışmada, yurtiçi ve yurtdışı benzer bölümlerin çalışmalarından da dil ve ifade yönünden yararlanılabilir.
 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile eşgüdüm halinde eğitim çalıştaylarını planlar.
 • Eğitim çalıştayları ve danışma kurulu toplantılarının sonuçlarının eğitim programına yansıtılmasını planlar.

KOMİSYON ÜYELERİ

 • Başkan: Prof. Dr. Kader ŞAHİN
 • Üye: Prof. Dr. Taner ACUNER
 • Üye: Prof. Dr. Birdoğan BAKİ
 • Üye: Prof. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
 • Üye: Doç. Dr. Hatice Dilara KESKİN
 • Raportör: Arş. Gör. Mustafa Özgün ATALAY