duyurular

19

Kasım

İsteğe Bağlı Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

İşletme Bölümü

İsteğe Bağlı Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrasında yapılacak tüm isteğe bağlı stajlar bu yönerge çerçevesinde ele alınacaktır.

İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları (PDF Erişim)

Ek 1. KTU İİBF İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu (PDF Erişim)

Ek 2. Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (PDF Erişim)

Ek 3. Staj Dosyası-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Kullanılacak Staj Dosyası (PDF Erişim)

          Arş. Gör. Dr. Nimet KALKAN                               Prof. Dr. Kader ŞAHİN

İşletme Bölümü Staj Komisyonu Başkanı                             İşletme Bölüm Başkanı