duyurular

14

Mayıs

BKS'24 (Bilim, Kültür, Sanat, Spor) Haftası Takvimi

İşletme Bölümü

BKS'24 (Bilim, Kültür, Sanat, Spor) Haftası takvimine erişim için Bkz:
https://www.ktu.edu.tr/bks2024/bks24-bilim-kultur-sanat-spor-haftasi-takvimi