program amaçlarımız

 

KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı, mezunlarının

 

  • Mesleğin etik uygulamalarını dikkate alarak, yeşil mutabakat ve geri dönüşüm gibi toplumsal ve küresel sorumluluklara duyarlı, stratejik orman varlığı odun ve diğer mühendislik malzemelerini kombine ederek ülke ve insanlık yararına çözümler üretmek üzere, orman endüstrisi ve ilişkili sektörlerde kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında tedarik, üretim ve pazarlama süreçlerinde Orman Endüstri Mühendisi olarak çalışmalarını veya hizmet vermelerini; lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilmelerini amaçlanmaktadır.