Haberler Tümü

KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Logosu

TBMM, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) adıyla bir üniversite kurulması ile ilgili yasayı 20 Mayıs 1955 tarihinde kabul etmiştir. Böylece Türkiye’nin dördüncü üniversitesi kurulmuştur. KTÜ’de eğitim öğretime ise 1963/64 döneminde başlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir Jeodezi Bölümü açılması, Erdoğan ÖZBENLİ’nin 1964 yılında İnşaat Fakültesinde göreve başlamasıyla gündeme gelmiştir. Nitekim 1965/66 Eğitim öğretim yılı başında Jeodezi Bölümü, KTÜ İnşaat Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Erdoğan Özbenli, bölüm başkanlığına atanmıştır.

Jeodezi Bölümü, Kimya Bölümü binasında, Üniversitenin 6. eğitim-öğretim yılında KTÜ’nün 4. bölümü olarak, 46 öğrencisiyle 22 Aralık 1968 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlamıştır. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde yüksek mühendis yetiştirmek üzere (5 yıl süreli) jeodezi eğitimi başlatılmıştır. Bölüm mezunlarının Yüksek Mühendis olması planlandığı için Bölümün adı, “Jeodezi Enstitüsü” olarak değiştirilmiş ve KTÜ Jeodezi Enstitüsü 6 Ocak 1969 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılan törenle açılmıştır.

1970 yılından itibaren eğitim-öğretimin süresi 4 yıllık lisans seviyesine çekilince Jeodezi Enstitüsünün adı da Jeodezi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bu yıldan itibaren bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl okuduktan sonra “Harita Mühendisi” unvanıyla mezun olmaları kararlaştırılmıştır.

1973 yılında Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik bölümlerinden oluşan Yer Bilimleri Fakültesi kurulunca Jeodezi Bölümünün adı da “Jeodezi ve Fotogrametri” Bölümü olarak değiştirilmiştir.

1982’de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile üniversitelerin yapısında önemli düzenlemeler olmuştur. KTÜ’nün adı Karadeniz Üniversitesi (KÜ) olarak değiştirilince, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü de Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine alınarak “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği” Bölümü adını almıştır.

Bölüm ilk mezunlarını 22 Ağustos 1973 tarihinde vermiştir. Enstitü öğrencilerinden toplam 80 öğrenci “Harita Yüksek Mühendisi”, I. ve II. Öğretim lisans seviyesinde bu güne kadar mezun olan 2897 öğrenci de “Harita Mühendisi” unvanıyla mezun olmuştur. Bu mezunların 36’sı yabancı uyruklu (İran, Ürdün, Suriye, Irak, Kıbrıs ve Filistin) öğrencilerdir. YÖK’ün kararı ile 1982 yılından sonra yabancı öğrenci alımı durdurulmuştur.

İlk zamanlar yılda 40 öğrenci olan kontenjan, 1982’den itibaren iki katına (80) çıkartılmıştır. 2009 yılında öğrenci almaya başlayan II. Öğretim programı 2018 yılında kapatılmıştır. 2018/19 dönemi itibariyle Normal Öğretim 1. sınıfına 117 öğrencinin kaydı yapılmıştır.

Yüksek lisans programlarından 2019 yıl sonu itibariyle mezun olanların sayısı 204 tür. Enstitü mezunu 80 kişinin eklenmesi ile, Bölümden bugüne kadar mezun olan yüksek mühendis sayısı 284 olur. Bölümde 1975 yılında başlatılan “Doktora” programından 2019 yıl sonu itibariyle “doktor” ünvanı alanların sayısı ise, 86 dır.

1982 yılında 2547 sayılı yasa ile üniversitelerin yeniden yapılandırılmasında Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü adıyla Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlandı. 2005 yılında Fakültenin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmesiyle Bölümün adı aynen kalmıştır. Ancak jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinin adlarında değişikliğe gidilmesi üzerine Bölümün teklifi ve YÖK’ün uygun bulması ile Bölümün adı “Harita Mühendisliği Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

Bölüm Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2015-2020 dönemi için MÜDEK başvurusu yapılmış, Aralık 2014’te Değerlendirici ziyaretleri gerçekleştirilerek Bölümümüz bu değerlendirmeyle Eylül 2017’ye kadar hem normal ve hem de ikinci öğretim programı için 2 yıllığına ayrı ayrı akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci Şubat 2017’de gerçekleştirilen ara değerlendirme ile 30 Eylül 2020 tarihine kadar MÜDEK ve EUR-ACE kapsamında akredite işlemi gerçekleştirilmiştir.