bölüm akreditasyon süreci

Akreditasyon süreçlerinde Bölüm Lisans Programı, ilk olarak 2009 yılında MÜDEK tarafından 2 yıllığına akredite edilmiş, akreditasyon süresi 2011 yılında 3 yıl daha uzatılmıştır. 2014 yılında yeniden yapılan akreditasyon başvurusu üzerine, Bölüm Normal ve ikinci öğretim programları Eylül 2017’ye kadar 2 yıllığına akredite edilmiştir. Sürecin yenilenerek devam ettirilmesi için Temmuz 2016 tarihli bir Ara Değerlendirme Raporu (ADR) hazırlanmış ve bunun sonucunda Şubat 2017’de gerçekleştirilen ara değerlendirme ile, 30 Eylül 2020 tarihine kadar MÜDEK ve EUR-ACE kapsamında akredite işlemi gerçekleştirilmiştir. 

11-12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen değerlendirme ile de 5 yıllığına MÜDEK ve EUR-ACE kapsamında akredite edilmiştir.  (30.09.2021-30.09.2026)