bölüm akademik kurulu

Akademik Kurul bölümde görevli tüm öğretim üyesi/görevlisinin doğal üyesi olduğu bir kurul olup, Akreditasyon sürecinde Eğitim Geliştirme Komisyonunu aldığı kararları tartışarak uygun olup olmadıklarına karar verir. Uygun görülen kararların uygulama şekline de bu kurul tarafından karar verilerek akreditasyon sürecinin yol haritası belirlenir.