MÜDEK hakkında

 Amacı

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır. 

Kısaca MÜDEK 

MÜDEK, ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kalite değerlendirme kuruluştur. 

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere, Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak kurulmuş ve 2007 yılında dernekleşmiştir. 

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar. 

MÜDEK,

  • 2003 yılında mühendislik programlarının değerlendirmesine başlamış,
  • 17 Kasım 2006 tarihinde Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşa üye olmuş,
  • 25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK kısa adını kullanmaya devam ederek Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adında bir sivil toplum kuruluşuna dönüşerek tüzel kişilik kazanmış,
  • 16 Kasım 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak resmen tanınmış, beş yıl süreli bu tanınma 01 Şubat 2013 tarihinde beş yıllığına yenilenmiş,
  • 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından 31 Aralık 2013 tarihine kadar yetkilendirilmiş ve bu yetkilendirme 16 Ekim 2013 tarihinde 31 Aralık 2018 tarihine kadar yenilenmiş;
  • 25 Haziran 2011 tarihinde IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord'a aday üye (Provisional Status) olmuş ve

15 Haziran 2012 tarihinde IEA -Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.

Ulusal Dış Değerlendirme ve Yetkilendirme 

MÜDEK 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 01 Şubat 2013 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi'nin 31 Ocak 2018 tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

MÜDEK, YÖK tarafından ilk kez 2007 yılında değerlendirilmiş ve 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmasına ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmişti. Böylece, MÜDEK Türkiye'de Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi alan ilk kuruluş olmuştu.

Uluslararası Dış Değerlendirmeler Ve Yetkilendirmeler 

EUR-ACE Etiketi

MÜDEK 2013 yılında European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından Akreditasyon Ajansları için ENAEE Standartları ve İlkeleri kapsamında tekrar değerlendirilmiş ve akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi ENAEE Yönetim Kurulu'nun 16 Ekim 2013 tarihli kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. MÜDEK, Avrupa'da 2014 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 10 akreditasyon ajansından birisidir. 

MÜDEK, ENAEE tarafından ilk kez 2009 yılında değerlendirilmiş ve ENAEE Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere 21 Ocak 2009 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar yetkilendirilmişti. Böylece, MÜDEK 2009 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 7. akreditasyon ajansı olmuştur. 

ESG Uyumu için Dış Değerlendirme 

MÜDEK 2013 yılında ENAEE tarafından koordine edilen ve uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir değerlendirme paneli tarafından Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) Bölüm 2 ve 3 kapsamında değerlendirilmiş ve değerlendirme paneli MÜDEK'in ESG Bölüm 2.1-2.8 ve 3.1-3.8'de belirtilen standartları tam olarak sağladığı sonucuna varmıştır. ESG Bölüm 2 ve 3 sırasıyla Avrupa Yükseköğretim Alanında uyulması beklenen dış kalite güvence süreçleri ile ilgili standartları ve bu süreçleri yürütmek üzere faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması beklenen standartları tanımlamaktadır. 

Washington Accord İmzacılığı

MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord'un imzacısı (tam üyesi) olmaya hak kazanmıştır. MÜDEK'in Washington Accord tarafından bir sonraki dış değerlendirmesi 2016 yılında yapılacaktır.