iş akış şemaları

 

İş Akış Süreçleri

Son Güncelleme

İndirme Linki

Lisansüstü Ders Teklif / Ders Açma Süreci

25.11.2022

Elektronik Ortamda Lisansüstü Tez Teslimi

18.10.2021

Yüksek Lisans Tez Teslim Adımları

18.10.2021

Doktora Tez Teslim Adımları

18.10.2021

Doktora Programı

18.10.2021

Doktota Program Açmayla ilgili Bilgiler Formatı 14.03.2022

Yüksek Lisans Programı Açmayla ilgili Bilgiler Formatı 14.03.2022

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açmayla ilgili Bilgiler Formatı 14.03.2022

 

Akademik Personel Alımı Süreci

18.10.2021

 

Akademik Personel Görevlendirme Yolluklu-Gündelikli

18.10.2021

 

Akademik Personel Görevlendirme Yolluksuz-Gündeliksiz

18.10.2021

 

Akademik-İdari Personel Mazeret-Yıllık İzin Alma

18.10.2021

 

Bakım Onarım İşlemleri

18.10.2021

 

Bütçe Hazırlama Süreci

18.10.2021

 

Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı

18.10.2021

 

Doktora Yeterlik Sınavı

18.10.2021

 

Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci

18.10.2021

 

Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreci

18.10.2021

 

Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

18.10.2021

 

Telefon Faturası Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması

18.10.2021

 

Yönetici Öğretim Elemanı Memur Disiplin Soruşturması

18.10.2021

 

Danışman Atama

18.10.2021

İSG Programı Dönemlik

18.10.2021