lisansüstü tez ödülleri başvuru sistemi

Lisansüstü Tez Ödülleri Kapsamı

           

Her akademik eğitim-öğretim yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin;

 • Akademik açıdan değerlendirilmesini sağlamak,
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine kalite bilincini kazandırmak,
 • Bilimsel araştırma sürecinde verimliliği artırmak,
 • Rekabet ortamı oluşturmak,
 • Araştırmaların kalitesini ulusal ve uluslararası en saygın üniversitelerin seviyesinde tutmak için

tamamlanmış ve tescil edilmiş olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden başarılı olanlara ödül verilmektedir. Lisansüstü tez ödülleri sahipleri, yüksek lisans ve doktora tezleri için ayrı ayrı seçilmektedir. 

Lisansüstü tez ödülleri için başvurular; Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Ödülleri Usul ve Esasları'nda belirtilen kurallar doğrultusunda kabul edilmekte ve değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

 

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma / Saat 17:00 (Belirtilen süre sonunda başvuru sistemi kapanır)
 

Başvuru Koşulları

2024 Yılı Lisansüstü Tez Ödülleri İçin Başvuru Koşulları

Adayların mezuniyet tarihinden itibaren en geç dört yarıyıl içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. 2024 Yılı Lisansüstü Tez Ödülleri için son dört yarıyıl içerisinde (2021-2022 Bahar, 2022-2023 Güz, 2022-2023 Bahar ve 2023-2024 Güz); Fen Bilimleri Enstitüsü?ne bağlı Anabilim Dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilecektir.  

Başvuruların değerlendirilmesinde; Yüksek lisans ve Doktora tez süresince ve mezuniyet tarihinden itibaren azami bir (1) yıl içerisindeki tez ile bağlantılı akademik faaliyetler dikkate alınır, bu sürenin dışındaki faaliyetler puanlamaya tabi tutulmaz). 

Doktora tezi için en az 40 ve yüksek lisans tezi için en az 20 puan alınamaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Ödül Kategorileri

Lisansüstü tez ödülleri başvuruları; 

 • Fen
 • Mühendislik
 • Mimarlık
 • Orman ve Deniz Bilimleri
 • Sanayi/Kamu İşbirliği ile Yapılan Tezler

olmak üzere beş farklı kategoride alınacaktır.  Adaylar belirtilen kategorilerden yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. 

 

Lisansüstü Tez Ödülleri Usul ve Esasları

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru süresi içerisinde gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Ödülleri başvuruları; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Ödül Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuru sırasında alınan başvuru formu, lisansüstü tezden üretilen eserler için değerlendirme tablosu (EK-1) ve başvuru ile ilgili diğer belgeler Ödül Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir, tüm kategorilerdeki başvurular başarı puanına göre sıralanarak Ensitü Yönetim Kurulu'na sunulur. Enstitü Yönetim Kurulu, en başarılı lisansüstü tez ödülüne hak kazanan adayları ve asıl danışmanlarını belirler ve onay için Üniversite Yönetim Kuruluna sunar. En başarılı seçilerek ödüle layık görülen lisansüstü tez sahipleri, Üniversite Yönetim Kurulu kararı sonrasında kesinleşir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylara ve tez danışmanlarına, her yıl 20 Mayıs tarihinde düzenlenmekte olan KTÜ Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde başarılı Lisansüstü Tez Ödülleri takdim edilir. Ödül olarak, Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen hediye ve/veya plaket verilir.

 

Başvuru Formu

Lütfen aşağıdaki başvuru formunda bulunan alanları doldurduktan sonra yazıcı çıktısı alınız. Mavi kalemle ıslak imzalayıp renkli olarak tarayınız (scan) ve çevrimiçi başvuru sistemindeki "Başvuru Formu" kısmına yükleyiniz . . . 

Faaliyet Değerlendirme Tablosu

Lütfen aşağıdaki tabloda bulunan alanları doldurduktan sonra yazıcı çıktısı alınız. Mavi kalemle ıslak imzalayıp renkli olarak tarayınız (scan) ve çevrimiçi başvuru sistemindeki "Ek-1 Değerlendirme Tablosu" kısmına yükleyiniz . . . 

> > > Başvuru Yap

Lisansüstü Tez Ödülleri için başvurular çevrimiçi ortamda kabul edilmektedir. Başvuru sistemine yüklenecek belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Faaliiyet Değerlendirme Tablosu
 3. Öğrencinin doktora tezinden üretilen eserler (Kanıt belgeleri ile birlikte)
 4. Tezin elektronik kopyası (PDF formatında + YÖKSİS erişim bilgileri)

 

 

Önceki Ödül Törenlerinden

.  .  .  

 

.  .  .