elektronik ortamda tez teslim sistemi

  

ELEKTRONİK ORTAMDA LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM SİSTEMİ

 

Covid 19 küresel virüs salgını süresince kullanılacak olan Elektronik Ortamda Tez Teslim Sistemi hizmete girmiştir. Bu süreçte yapılacak lisansüstü tez teslimleri için karton cilt teslimi yapılmayacak, tüm süreçler elektronik olarak işleyecektir.

 

Lisansüstü tezlerin “Elektronik Ortamda Tez Teslim Sistemi” üzerinden teslim edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir:

 

A- ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

- https://bys.ktu.edu.tr bağlantısı kullanılarak KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde “Öğrenci” girişi yapılır,

- “Enstitü Tez Teslim” düğmesine tıklanarak lisansüstü tez teslim işlemi başlatılır,

- Açılacak ekranda, lisansüstü tez dosyası ve eklerinin yüklenmesinden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üzerinden tez teslim onayı alınması için “Öğrenci İşleri Başvuru” düğmesine tıklanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin tezini teslim etmesi için herhangi bir engel bulunmaması durumunda onay verilir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onay verdikten sonra, aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a. Elektronik Tez Dosyası (PDF formatında),

b. Enstitümüz “Formlar” kısmında bulunan “O6 - Tez Teslim Formu (Karton Ciltli)” nun doldurulmuş ve imzalandıktan sonra Scan edilmiş hali,

c. Tez teslim formunda belirtilen diğer ek belgeler (Transkript sistem üzerinde kontrol edileceğinden transkript yüklenmesine gerek bulunmamaktadır)

d. Tez teslimi için ön koşul olarak “Yayın Koşulu” uygulanan bölümlerin Bölüm Başkanlığı’ndan alınan “Tezini Teslim Etmesi Uygundur” belgesi

e. İngilizce hazırlanan lisansüstü tezler için, öğrenci ve danışman öğretim üyesine ilişkin yabancı dil sınav sonuç belgeleri (KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

 

Belirtilen belgeler yüklendikten sonra;

Yüksek Lisans Öğrencileri, aşağıdaki kontrol listesini onaylayarak başvurusunun danışman öğretim üyesinin kontrolüne gönderilmesini sağlayacaktır:

 

Doktora Öğrencileri, aşağıdaki kontrol listesini onaylayarak başvurusunun danışman öğretim üyesinin kontrolüne gönderilmesini sağlayacaktır:

 

 

Kontrol listesinde belirtilen hususlarda eksiklik varsa, tez teslimi Enstitü tarafından onaylanmayacaktır.

 

Öğrenci onayından sonra tüm tez teslim dosyaları, kontrol için öğrencinin tez danışmanına BYS üzerinden iletilecektir.

 

B- TEZ DANIŞMANI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

- https://bys.ktu.edu.tr bağlantısı kullanılarak KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi’nde “Personel” girişi yapılır,

- “Öğrenci İşlemleri” Menüsünde “Enstitü Tez Teslim” düğmesine tıklanarak danışmanlığı yürütmekte olduğu lisansüstü öğrenci/öğrencilerin tez teslim işlemi başvuruları görüntülenir,

- Öğrenci tarafında yüklenen elektronik tez dosyasının uygunluğu kontrol edilir,

- Öğrenci tarafından yüklenen tez teslim formunun çıktısı alınarak “Öğrencinin tezini teslim etmesi uygundur” kısmı imzalanıp taranarak sisteme yüklenir,

- Hazırlanan teze ilişkin Benzerlik Analizi Raporu (Turnitin Raporu) danışman tarafından imzalanarak sisteme yüklenir.

 

Yukarıdaki işlemler tamamlanarak danışma öğretim üyesi tarafından onaylandığında, elektronik tez dosyası ve ekleri Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılacaktır.

 

Enstitü kontrolleri de yapılıp, tez teslim başvurusunun onaylanması durumunda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na, öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiğini belirten yazışma başlatılacaktır.

 

Tez teslim belgelerinde eksiklik veya yanlış beyan bulunması durumunda, Enstitü tarafından tez teslimi onaylanmayarak öğrenciye iade edilecektir.

 

Tez tesliminin hangi aşamada olduğu öğrenci ve danışman tarafından sistem üzerinden takip edilebilmektedir.