ödül değerlendirme komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ünvanı / Adı - Soyadı

Görevi

Sorumlu Olduğu Başvuru Alanı

Prof. Dr. Gökhan APAYDIN

Fizik ABD. Öğretim Üyesi

Başkan

 

Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU

Kimya ABD. Öğretim Üyesi

Üye

Kamu/Sanayi İşbirliği

Prof. Dr. Nevzat BATAN  

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD. Öğretim Üyesi

Üye

Fen

Doç. Dr. Selda AL ŞENSOY

Mimarlık ABD. Öğretim Üyesi

Üye

Mimarlık

Doç. Dr. Kadir Alperen COŞKUNER

Orman Mühendisliği ABD. Öğretim Üyesi

Üye

Orman ve Deniz Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar HATİPOĞLU YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği ABD. Öğretim Üyesi

Üye

Mühendislik

Komisyon Görev ve Sorumlulukları

Lisansüstü tez ödülü başvurularını değerlendirerek sonuçlarını rapor halinde Enstitü Müdürlüğüne sunma görevini yürüten komisyondur. Yılda en az 2 kez toplanır.

Komisyonun Görevleri:

  • Enstitü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kabul edilen lisansüstü tez ödülü başvurularının uygunluğunu, değerlendirme tablosu (EK1) ve başvuru ile ilgili sunulan diğer belge ve kanıtların doğruluğunu kontrol etmek, 
  • Başvuru alanlarına göre başvuruda bulunan tüm adayların başvurularını değerlendirerek başvuru puanına göre sıralamak,
  • Değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak Enstitü yönetimine sunmak.