yayın komisyonu

 

Komisyon Üyeleri

Ünvan / Ad - Soyad

Komisyon Görevi

Görev Yaptığı Birim

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU

Başkan

Fen Bilimleri Enstitüsü (Müdür)

Prof. Dr. İsmail AYDIN

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Tayfun DEDE

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK

Üye

Arsin Meslek Yüksek Okulu

Dr. Yeşim AKBAŞ

Üye

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Dr. Ebru GÜNDOĞAN AŞIK

Üye

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Komisyon Görev ve Sorumlulukları

Yayın Komisyonu, önceden belirlenmiş bir gündem ile komisyon başkanının daveti üzerine her yarıyılda en az 1 kez toplanır. Alınan kararlar raporlanır.

Komisyonun Görevleri:

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülmekte olan uzaktan öğretim hizmetlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri, yayın kural ve haklarını belirlemek, belirtilen hususlarda kararlar almak ve raporlamaktır.