hakkımızda

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 04.11.1981 tarihli 2547 Sayılı YÖK Kanunun 19. Maddesi kapsamında 20.07.1982 tarihinde yayımlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/7 maddesi gereğince kurulmuş ve 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanun ile de kanunlaşmıştır.

Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulu’nca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcıları ile Anabilim Dalları Başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yüksek Öğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 36 anabilim dalı mevcuttur. Bunlar;

 

TEZLİ PROGRAM

SAYISI

TEZSİZ YL.PROGRAM SAYISI

TOPLAM

 

Doktorası Olan

Örgün Programlar

Doktorası Olmayan

Örgün Programlar

3

36

27

6

 

DOKTORASI OLAN PROGRAMLAR

 

DOKTORASI OLMAYAN PROGRAMLAR

 

 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

 

 Kimya

 

 Çevre Bilimleri

 Bilgisayar Mühendisliği

 Lif ve Kâğıt Teknolojileri

 İç Mimarlık

 Biyoloji

 Maden Mühendisliği

 Enerji Sistemleri Mühendisliği

 Biotechnology

 Makine Mühendisliği

 Marine Sci. and Marine Biotechnology

 Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.

 Matematik

 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

 Endüstri Mühendisliği

 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 Yazılım Mühendisliği

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 Mimarlık

 

 Fizik

 Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

 Orman Endüstri Mühendisliği

  TEZSİZ Y. LİSANS PROGRAMLARI

 Harita Mühendisliği

 Orman Mühendisliği

 İş Sağlığı ve Güvenliği

 İnşaat Mühendisliği

 Peyzaj Mimarlığı

 Kentsel Tasarım

 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

 Şehir ve Bölge Planlama

 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme

 Jeofizik Mühendisliği

 Yenilenebilir Enerji Kayn. /Tekn.

 

 Jeoloji Mühendisliği

   

 

Öğrencilerinin tamamladıkları lisansüstü tezlerde daima akademik ve bilimsel mükemmeliyet, yüksek kalite arayan Enstitümüz, hızlı bir gelişme içindedir. Enstitümüzde lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrenciler, seviyelerine bağlı olarak, bir veya iki yarıyıl süreyle Enstitümüzce İngilizce hazırlık sınıfına alınmaktadır.