kalite komisyonu faaliyetleri

Öğrenci Temsiliyeti

Unvanı Adı ve Soyadı

Kalite Komisyonundaki

Görevi

Öğrenci Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Üye
Öğrenci Yabancı Uyruklu Öğrenci Temsilcisi Üye
Öğrenci Lisans Öğrenci Temsilcisi Üye
Öğrenci Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi Üye

 

Kalite Güvence Sistemi Takvimi

Faaliyetin Adı (Sorumlusu)

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Birim İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması (Birim Kalite Komisyonu)

Danışma Kurulu Toplantısı (YDYO Yönetimi)                      
İç Paydaş Toplantıları (YDYO Yönetimi)
Birim Kalite Komisyonu Toplantısı (Kalite Komisyonu)                  
Öğrenci Kalite Komisyonu Toplantısı (Öğrenci Kalite Komisyonu)                    
Stratejik Plan Veri Girişi (YDYO Müdür ve İlgili Yardımcı)
Yüksekokul Kurul Toplantısı (Akademik Personel)                      
Birim Anketlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Kalite Komisyonu)                
Mezunlar Buluşması (Bölüm Sorumluları)                      
Birim Web Sayfasının Güncellenmesi (Birim Web Sorumlusu)
Mesleki Gelişim Seminerleri (Akademik Personel)            
İdari ve Akademik Personel Motivasyon Şenliği (Sorumlu Yüksekokul Yönetimi)                    
Oryantasyon ve Bilgilendirme Toplantısı (Bölüm Sorumluları)                  
Yıl içerisinde planlanan diğer faaliyetler :
        * Belirli gün ve haftalara yönelik toplantılar
        * Bilgilendirici eğitim seminerleri
        * İç ve Dış paydaşlar ile yıl boyu devam eden ara toplantılar