stratejik amaç, plan ve hedefler

Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedef Politikası

Eğitim Amaç ve Hedefleri

Stratejik Eylem Planları

Stratejik Eylem Planı (2024)

Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Stratejik Plan Performans Göstergeleri Tablosu (2024)