sıkça sorulan sorular

*Hazırlık sınıfı programı hakkında detaylı bilgi için web sayfamızdaki Uygulama Yönergesini ve yine web sayfamızdaki hazırlık sınıfı tanıtım powerpoint dosyasını detaylı olarak inceleyiniz.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1- Derslere devam zorunlu mu? Zorunluysa kaç saat devamsızlık hakkımız var?

Evet zorunlu. Her düzey için devamsızlık hakkı "40" saattir. Her öğrenci bulunduğu düzeyin derslerine % 80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrenci devamsızlığı "42" saate ulaşınca ilgili düzeyde devamsızlık nedeni ile başarısız olur.

2- Derse hiç öğrenci gelmezse ya da az öğrenci gelirse yoklama yine de alınır mı?

Yoklama alınır. Okula gelmeniz gerekmektedir. O günlerde ayrıca eğitim-öğretim devam ettiği için, öğrenci kaçırdığı derslerden kendisi sorumludur.

3- Dönem başlarında dersin ilk haftası yoklama alınır mı?

Evet alınır.

4- Devamsızlık saatlerinde esneme yapılır mı?

Hayır yapılmaz. Modüler sistemde yıl boyunca yapılan çalışmalar başarılı olma durumuna büyük oranda etki ettiğinden derse devamlılık son derece önemlidir. Devamsızlık saatlerinde kesinlikle esneme yapılmaz.

5- Örneğin, devamsızlığım A2 düzeyinde 42 saat ise, 2 saat devamsızlığım nedeniyle yine de düzey tekrarı yapar mıyım?

Evet, devamsızlık nedeniyle düzey tekrarı yapılır.

6- Sağlık raporları devamsızlık sayımızdan düşer mi?

Hayır. Ancak "heyet" raporları yabancı diller yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır devamsızlığa etki edip etmeyeceği ona göre belirlenir.

7- Sağlık raporları mazeret sınavları için geçerli midir? Geçerliyse hangi sınavlar için geçerlidir?

Yönergeye göre mazereti olan sınavlar için sağlık raporunuzu, raporun bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde YDYO öğrenci işlerine teslim etmek koşulu ile, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazereti olan sınavların "MAKE-UP" oturumlarına katılabilirsiniz.

8- Devamsızlıktan kalan öğrenciler düzey sonu sınavına katılabilir mi?

Devamsızlıktan kalan öğrenciler devamsızlıktan kaldığı düzeyi tekrar eder. Düzey sonu sınavına katılamazlar.

9- Sınıfımızdan olmayan bir arkadaşımız derse katılabilir mi? Misafir öğrenci olarak gelebilir mi?

Hayır.

10- Sınıflara su dışında yiyecek içecek getirebilir miyiz?

Hayır.

11- Sınıf değiştirebilir miyim ya da seviye açısından sıkıntı yaşadığımda başka bir sınıfa geçebilir miyim?

Sınıflar KTÜ BYS sistemi tarafından temel olarak öğrencilerin soyadlarının alfabetik dizimi ile otomatik olarak oluşturulur. Sınıflar oluşturulduktan sonra her ne sebeple olursa olsun sınıf değiştirilmez. Seviye açısından sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız önce ders sorumlunuz ile görüşmeli, ardından ders sorumlunuz sizin durumunuzu belirtir bir dilekçeyi yüksekokul öğrenci işlerine teslim etmelidir.

12- Yatay ya da dikey geçişli öğrenciler için kriterler nelerdir?

Yatay ve dikey geçiş öğrenciler için tüm kriterler öğretim yılı başında kayıt yaptırmış öğrenciler ile aynıdır.

13- Ders çalışmak, kitap okumak, internete bağlanmak için derslikler boşken kullanabilir miyim?

Hayır.

14- Derslere geç kaldığımda derse girebilir miyim? Hoca beni derse alır mı?

Öğrenciler derslere zamanında gelmekle yükümlüdür. Geç gelen öğrenci derse alınmaz.

15- Derslere ders materyalleri olmadan geldiğimde derse alınmama gibi bir durum olur mu?

Yüksekokul yönergesinde de belirtildiği gibi öğrenciler gerekli ders araç ve gereçlerini derse getirmekle yükümlüdürler.

16- İlan edilen devamsızlığım beklediğimden yüksek geldiyse ne yapmalıyım?

Devamsızlığın ilan edildiği tarihte yüksekokul öğrenci işlerine dilekçeyle başvurabilirsiniz.

17- İsteğe bağlı hazırlık nedir?

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabilecek bölümlerin listesi öğrenci işlerinden temin edilebilir. Bu liste her öğretim yılı başında güncellenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler öncelikle KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak öğrenci durumlarını "0", yani hazırlık sınıfı yapmalıdır. Ardından bir dilekçe ile YDYO öğrenci işlerine başvurmalıdır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler tüm diğer öğrenciler gibi YDYO Uygulama Yönerge'sinin tüm hükümlerine tabidir.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler bir öğretim yılı sonunda başarılı ya da başarısız olmalarına bakılmaksızın kendi programlarına geçerler.

18- Zorunlu hazırlık nedir?

KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü Üniversite Sınavını kazanan ilgili Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine uygun olarak Al, A2, B1 ve B2 seviyelerinde İngilizce Hazırlık Eğitimi hizmeti sunmaktadır.

Hazırlık Muafiyet sınavı sonrasında muaf olamayan öğrenciler seviye gruplarına göre 20-25 kişilik sınıflarda interaktif bir ortamda çağdaş eğitim teknolojilerini kullanarak ders görmektedir. B2 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilmektedir.