akreditasyon çalışmaları

Akreditasyon Süreci

Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) ile 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantı neticesinde birimimiz akreditasyon sürecine başlamıştır. İlgili tarihten itibaren akreditasyon ölçütleri bağlamında gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler birimimizce yapılmaktadır. 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine bir öz değerlendirme raporu gönderilmiştir. Ardından bahsi geçen dernek tarafından kurumumuza bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Öz Değerlendirme Raporumuza geri bildirim beklenmektedir.