izleme standartları

İç Kontrolün Değerlendirilmesi

İç Kontrolün Değerlendirilmesi

 

İç Denetim

İç Denetim

 

İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Ünvanı   : Adı Soyadı                : Komisyondaki Görevi :
Öğr.Gör. Seyhan EFE Başkan
Öğr.Gör. Cevdet YALÇINER Üye
Öğr.Gör. Emine YILMAZ Üye
Öğr.Gör. Elif KARSLI Üye
Öğr.Gör. Adnan EMİR Üye
Öğr.Gör. Deniz ÖKÇESİZ Üye

 

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Yıllık Risk Yönetimi Raporunu değerlendirir, risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir. Yüksekokulun risk yaklaşımını yıllık bazda gözden geçirir, prosedür ve süreçlerdeki değişiklik ve iyileştirmeleri değerlendirir. Bu konuda yönetime politika tavsiyelerinde bulunur.

- Birim faaliyet raporlarını inceler ve gerekli durumlarda yönetime politika tavsiyelerinde bulunur.

- Faaliyet dönemini izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar yılda en az iki kez toplanır. Bir önceki yılın Birim Faaliyet Raporunu, Birim İç Değerlendirme Raporunu ve Stratejik Eylem Planı veri girişlerini inceleyerek gerekli durumlarda yönetime politika tavsiyelerinde bulunur.

- Kalite Komisyonu faaliyetlerinin takvim ile uyumluluğunu denetler ve gerekli hallerde raporlandırır.

- Akademik ve İdari Personel Değerlendirme Formlarını değerlendirir, ödül ve teşvik mekanizmasının doğru çalışıp çalışmadığını denetler ve gerekli durumlarda yönetime politika tavsiyelerinde bulunur.