kontrol faaliyetleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 

Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

 

Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Kontroller

 

Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

 

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri