duyurular

26

Şubat

ULSZ 6540 Uluslararası Güvenlik Sorunları Dersi Çalışma Takvimi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

ULSZ 6540 ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI DERSİ

 

PROF. DR. GÖKHAN KOÇER

 

 

 

 

OKUMA SORUMLULUKLARI

 

Ken Booth, Dünya Güvenliği Kuramı, çev. Çağdaş Üngör, İstanbul, Küre Yayınları, 2012.

Barry Buzan, İnsanlar, Devletler ve Korku, çev. Ed. Emre Çıtak, İstanbul, 2015.

Mustafa Aydın et. al. (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.

Evren Balta, Küresel Güvenlik Kompleksi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012.

Başar Baysal (der.), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2022.

Hakan Karaaslan ve Murat Demirel (ed.), Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları, Ankara, Nobel Yayınları, 2020.

Ayça Eminoğlu ve Murat Ülgül, Uluslararası Güvenliğe Giriş, Ankara, Nobel Yayınları, 2021.

 

ÇALIŞMALAR

 

Öğrenciler, derse devam etmek ve çalışma takvimine uygun olarak çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Ders günü ve saati ile çalışma takvimi, öğretim üyesi tarafından gerekli görüldüğü taktirde değiştirilebilir. 

Her çalışma, ortalama beş bin kelime olacaktır. KTÜ SBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazılacak çalışmalarda, atıflar mutlaka belirtilecek, kaynakça yer alacaktır. Kaynaklar, öğrenci tarafından bulunacak, bilimsel, ciddi, akademik kaynaklar olacaklardır. Wikipedia vb. kaynaklar ile çok zorunlu olmadıkça net ve com uzantılı internet kaynakları esasen kullanılmayacaktır.

Çalışmalar, her hafta öğretim üyesine e-posta olarak, en geç ders günü saat 12.00’ye kadar gönderilecek ve ders saatinde de basılı olarak teslim edilecektir. Çalışmalar, ders saatlerinde 20 dakikalık süreyle sunulacaktır. Çalışmalar yarı yıl içi çalışması olarak değerlendirilecektir. Çalışmalardan sınavlarda da sorumlu olunacaktır. 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

5 Mart 2024 Güvenlik, ulusal güvenlik, uluslararası güvenlik kavramları; tanımları, kavramların tarihsel gelişimleri, Soğuk Savaş sonrasında değişimleri.

 

Daha sonraki tarihlere ait takvim bilahare duyurulacaktır.