duyurular

19

Mart

ULS 5720 Türkiye ve AB İlişkileri Dersi (Prof. Dr. Gökhan Koçer) Duyurusu

Uluslararası İlişkiler Bölümü

T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ULS 5720 Türkiye ve AB İlişkileri Dersi

(Prof. Dr. Gökhan Koçer) Duyurusu

 

 

 

OKUMA SORUMLULUKLARI

İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

Atila Eralp (der.), Türkiye ve Avrupa, Ankara, İmge Kitabevi, 1997.

Şaban H. Çalış, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, 5. B., Ankara, Nobel Yayınları, 2021.

Belgin Akçay ve Sinem Akgül Açıkmeşe (ed.), Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Tarihçe, Teoriler, Kurumlar, Politika, Ankara, Seçkin Yayınları, 2017.

Senem Aydın-Düzgit, Türklük, Müslümanlık, Doğululuk, AB’nin Türkiye Söylemleri, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2015.

Selim Yenel, Avrupa Birliği’nin Türkiye Sınavı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2022.

 

ÇALIŞMALAR

 

Öğrenciler, derse devam etmek ve çalışma takvimine uygun olarak çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. Ders günü ve saati ile çalışma takvimi, öğretim üyesi tarafından gerekli görüldüğü taktirde değiştirilebilir. 

Her çalışma, ortalama beş bin kelime olacaktır. KTÜ SBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazılacak çalışmalarda, atıflar mutlaka belirtilecek, kaynakça yer alacaktır. Kaynaklar, öğrenci tarafından bulunacak, bilimsel, ciddi, akademik kaynaklar olacaklardır. Wikipedia vb. kaynaklar ile çok zorunlu olmadıkça net ve com uzantılı internet kaynakları esasen kullanılmayacaktır.

Çalışmalar, her hafta öğretim üyesine e-posta olarak, en geç ders günü saat 10.00’a kadar gönderilecek ve ders saatinde de basılı olarak teslim edilecektir. Çalışmalar, ders saatlerinde 20 dakikalık süreyle sunulacaktır. Çalışmalar yarı yıl içi çalışması olarak değerlendirilecektir. Çalışmalardan sınavlarda da sorumlu olunacaktır. 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

19 MART 2024 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri / Türklerle Avrupalılarının Karşılaşmaları: Başlangıçtan Avrupa Birliği’nin Kuruluşuna

26 MART 2024 Avrupa Birliği’nin Kuruluşu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Başvurması 

02 NİSAN 2024 Ankara Antlaşması ve Katma Protokol

09 NİSAN 2024 1970’li Yıllar

16 NİSAN 2024 ARA SINAV

23 NİSAN 2024 RESMİ TATİL

30 NİSAN 2024 1980 Sonrası Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: 1987-Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde 1990’lı Yıllar, 1995-Gümrük Birliği, 1999 Helsinki-Adaylık Statüsü.

07 MAYIS 2024 2002 Sonrası Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

14 MAYIS 2024 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorunlar - I

21 MAYIS 2024 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sorunlar - II

28 MAYIS 2024 Genel Değerlendirme