proje2020bahar

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ormancılıkta Projelendirme Dersi Projeleri

 • Abdullah BAŞTAN

Adana Bölgesi Karaçam Hacim Tablosu

 • Abdurrahim KAHRAMAN

İşletme ve Koruma Ormanlarında Ölü Ağaç Miktarının Değişimi

 • Ahmet Merthan KIR

Farklı Yükseltilerden Alınan Karaçalı (Paliurusspina-christi P. Mill.) Taksonu Odununun Ekolojik Yönden İncelenmesi

 • Ali Cem ÇALIŞKAN

Ladin Ormanlarında Diri Örtü

 • Ayşegül ÇAKMAK

Zanaat ve El Sanatlarında Bitki Materyalleri

 • Buğrahan DEMİRCİ

Kökez Orman İşletme Şefliğinde Rekreasyon Fonksiyonuna Uygun Alanların CBS Ortamında Belirlenmesi

 • Burhan BEBEK

Trabzon Yöresi 2019 Kış Sezonu Yangınlarının Basına Yansımaları

 • Elif GÜNDER

Bilgisayar Destekli Orman Yolu Tasarımı

 • Ferdi ÖZCAN

Trafik Yoğunluğuna Bağlı Olarak Ginkgo biloba L. Türünde Klorofil Miktarının Değişimi

 • Furkan DUMAN

Ege Bölgesinde Hidrolik Tahrikli Orman Römorku Kullanımı Alanlarının Belirlenmesi

 • Hasan LERMİOĞLU

Ormanlardaki Karbon Birikiminin Zamansal ve Konumsal Değişiminin İncelenmesi: Korucu İşletme Şefliği

 • Havva KARAKAYA

Örtü yangınlarının toprağın bazı kimyasal ve Fiziksel özellikleri üzerine etkileri

 • Kürşat YÜCEDAĞ

Orman Fidanlıklarında Bulunan Bazı Araçların Değerlendirilmesi

 • Mert TAŞKESİĞİ

Muğla Gökova Orman Fidanlığında Yetiştirilen 2 Farklı Orijine Ait 1+0 Fıstıkçamı (Pinus pinea l.) Fidanlarında Morfolojik Varyasyonlar

 • Merve YILMAZ

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 • Murat ARSLAN

Türkiye'de Çığ Olaylarının Bölgesel Dağılımı ve Etkileri

 • Murathan YÜCESAN

Yaya Trafiğinin Bazı Toprak Özelliklerine Etkileri

 • Musa ŞANDA-ONUR TAŞKIN

Termik Santrallerin Ormanlara Etkisi: Muğla Yatağan Termik Santrali Örneği

 • Oğuzhan ÖZDEMİR

KTÜ Orman Fakültesi Araştırma Ormanının Geçmişten Günümüze Karbon Depolama Miktarının Değişimi

 • Onur AKÇAY

Gümüşhane İli Kürtün İlçesi Çukurçayır Köyü Orman Kadastrosu

 • Ramazan ATAR

Gerçek ve Tahmini Değerlerin İstatiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması

 • Yasemin AK

Sentinel Uydu Görüntüsü Yardımıyla İbreli ve Yapraklı Türlerin Ayrılması

 • Yasin YOMRALIOĞLU

Orman fidanlıklarında çalışan kadın işçilerin iş doyumlarının araştırılması (Of orman fidanlık şefliği örneği)

 • Yıldırım ATASOY

Silvikulturel Uygulamalarda Karbon Depolama Kapasitesitesinin Etkileri