ormancılılık uygulamaları I dersi

Ormancılık Uygulamaları Dersinin Amacı: Öğrencilere birçok ormancılık faaliyetlerini uygulamalı göstererek onları mesleğe hazırlamak.

Ormancılık Uygulamaları Dersinin İçeriği: Uygulamadaki ormancılık faaliyetlerini öğrencilere uygulamalı olarak göstermek. Teknik gezilerde öğrenciler meşçerelerin     tesisi, bakımı, silvikültürel müdahaleler, orman zararlıları, toprak, ekoloji ve işletmelerle ilgili idari konular konusunda birinci elden bilgilendirmek.

Ormancılık Uygulamaları-I Dersi

2012 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2013 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2014 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2015 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2016 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2017 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2018 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2019 Güz Dönemi İçin Tıklayınız...

2022 Güz Dönemi için Tıklayınız...