orman muhendisligi staj sayfası

STAJ UYGULAMALARI

 

1. Staj yapılacak yerin belirlenmesi (Orman Genel Müdürlüğü, özel ormancılık şirketleri, ormancılık faaliyeti yapan diğer kuruluşlar)

2. Sigorta işlemleri için aşağıda yer alan staj başvuru formu doldurulup ve sağlık provizyon belgesi temin edilip (e-devlet üzerinden alınabilir) her bir öğrenci kendi KTÜ BYS sistemi üzerinden başvuruda bulunacaktır. Sigorta işlemleri staja başlama tarihinden en az 20 gün öncesinde yapılmalıdır. KTÜ BYS sistemi üzerinden sigorta başvurusu sadece bilgisayar üzerinden yapılmalı ve internet tarayıcısı tam ekran modunda olmalıdır. Aksi halde başvuru işlemlerinde ilerleme sekmesi bazı durumlarda gözükmemektedir. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden başvurularda da sorunlar yaşanabilmektedir. 

Sigorta İşlemleri için Gerekli Belgeler;

Staj Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

Sağlık Provizyon Belgesi (SGK veya e-devlet üzerinden alınacaktır)

 

3. Staj sırasında günlük olarak dolduracağınız staj defteri ve staj sicil fişleri pdf olarak aşağıda bulunmaktadır. Bunları indiriniz. Stajınız tamamlandığında bu belgeleri staj komisyonu başkanlığına kargo ile ulaştırınız veya elden teslim ediniz.  Staj sicil fişlerinin işletme tarafından kapalı zarf içerisine konulması gerekmektedir. Staj defteri ve staj sicil fişleri yetkili mühendis tarafından imzalı ve mühürlü olmalıdır. Mühürsüz belgeler işleme kesinlikle alınmayacaktır.

Staj Defteri (el yazısı ile doldurulmalı) (indirmek için tıklayınız)

Staj Sicil Fişleri (indirmek için tıklayınız)

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı (indirmek için tıklayınız) (Bu belge sadece staj yaptığı yerden ücret alacak öğrenciler içindir. Kamu Kurum ve Kuruluşları bu kapsam dışındadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan öğrenciler için bu formun doldurulmasına gerek yoktur.)

4. Staj döneminde öğrencilerimiz aşağıdaki verilen değerlendirme anketlerini indirerek hem kendileri hem de işveren yetkilisine doldurtmalı ve staj dosyaları ile birlikte teslim etmelidir.

Stajyer Öğrencinin İşyerini Değerlendirme Anketi (indirmek için tıklayınız)

İşyeri Temsilcisinin Stajyer Öğrenciyi Değerlendirme Anketi (indirmek için tıklayınız)

5. Stajını tamamlamış ve staj defteri ile diğer belgeleri staj komisyonu başkanlığına ulaşan öğrenciler staj sunumlarını hazırlamalıdır. Staj sunumları staj komisyonu tarafından belirtilen tarihlerde yapılacak ve ilgili öğrencilere duyurulacaktır. Staj sunumunuz için power point sunum hazırlamanız gerekmektedir.

Belgeleri göndermeniz için;

Posta Adresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Sekreterliği, 61080 Ortahisar/Trabzon.

e-mail adresi

ktuomstaj@gmail.com

İletişim için;

Staj Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN 

Staj Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Dr. Fahrettin ATAR

Staj Komisyonu Üyesi: Arş. Gör. Necla KORALAY

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği hakkındaki duyuru için tıklayınız.

 

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi için Tıklayınız