Duyurular Tümü
Haberler Tümü

 

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, eğitim, öğretim ve araştırmalara 1971-1972 tarihinde başlamıştır. Araştırma Sahaları Ormancılıkta bölmeden çıkarma, orman yolları yapım-bakım teknikleri, ormancılık sanat yapıları, orman inşaatı, ormancılık mekanizasyonu, ölçme ve kadastro bilgisi, ormancılık işbilgisi ve ergonomi olan anabilim dalımızın öğretim faaliyetleri içerisinde yeri, ülkemizde ormancılığın temel prensiplerini oluşturmaktadır. Ormancılıkta Üretim Çalışmalarının temel prensipleri olan; "Ergonomik, Ekonomik ve Emniyet" ilkelerine göre araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Anabilim Dalı bünyesinde, orman inşaatı, GIS çalışmaları, ormancılık iş bilgisi ve ergonomi konusunda araştırma ve incelemelerin sağlanabileceği "Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Labaratuvarı" bulunmaktadır.

Anabilim Dallında halen 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımçı doçent ve 1 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Anabilim Dalında Çalışılan Konular;

Ormancılıkta Bölmeden Çıkarma ve Transport Teknikleri, Ormancılık İş Bilgisi ve Ergonomi, Ormancılıkta Mekanizasyon, Orman Yollarının Yapım-Bakım ve Onarımı, Ölçme ve Kadastro Uygulamaları, Ormancılıkta Çevresel Etki Değerlendirme, Ormancılıkta GIS Uygulamaları

 

Anabilim Dalı ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar