onlab

          

HAKKINDA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulan KTÜ Orman Fakültesi Araştırma – Geliştirme Öğrenci Laboratuvarı alınan eğitim-öğretimin orman mühendisliği disiplini ile diğer mesleki disiplinlerdeki lisans, lisansüstü öğrencilerinin teorik ve uygulamaya yönelik bilimsel çalışmalarına, faaliyetlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Günümüzde gelişen bilgi ve teknoloji ile birlikte yaşadığımız gezegenin biyosferinde önemli bir yere sahip olan ormanlarımızın çevreyle olan etkileşimini anlama, yorumlama ve çözümlemede bilişim teknolojilerini, uzay ve havacılık teknolojilerini kullanmak elzem hale gelmiştir. Orman hizmet ve ürünlerinde kaliteyi, çeşitliliği, sürdürebilirliği sağlamada inovasyon ile oluşturulacak veri tabanları büyük önem arz etmektedir.