aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünün Kuruluşu ve Gelişimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 1955 yılında 6594 sayılı yasa ile Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak kurulmuştur.KTÜ bünyesinde bir orman fakültesinin yer alması 19.09.1963 tarih ve 336 sayılı yasa ile gerçekleşmiştir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı fakültenin kuruluşu 1971 yılında gerçekleşmiştir. Bu konuda KTÜ Rektörlüğü ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi arasında bir protokol düzenlenmiş ve bu protokol 25.02.1971 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan OĞUZ, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem GÖKSU ve İÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri BAYRAKTAROĞLU tarafından imzalanarak kesinlik kazanmıştır. Bu protokol, çeşitli konuların yanı sıra, KTÜ Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü kurulması konusunu da içermektedir. 25.02.1971 tarihinde kurulan Orman Mühendisliği Bölümü 1971-1972 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlamış ve bu protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir. 

  

Bölümümüz 2001-2002 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık eğitimine başlamıştır ve halen ingilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Başlangıçta kürsü esasına göre kurulmuş olan bölümümüz bünyesinde bugün 8 anabilim mevcuttur. Bu anabilim dalları aşağıdaki şekildedir.

 • Orman Botaniği Anabilim Dalı
 • Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı
 • Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı
 • Silvikültür Anabilim Dalı
 • Orman İnşaatı - Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı
 • Havza Amenajmanı Anabilim Dalı
 • Orman Amenajmanı Anabilim Dalı
 • Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

Orman Mühendisliği Bölümü; günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun orman ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamak, sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bunları sürekli kılabilecek tüm koşulları yaratmak için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek ve bunların yanında ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak "Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir. Ayrıca, mesleki bilgilerini İngilizce ve bilgisayarla destekleyerek, yurt dışında özellikle Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ileri ormancılık düzeyine ulaşmış ülkelerde de yüksek lisans ve doktora yapma olanakları bulabilmektedirler.

Bölüm içinde Lisans ve Lisansüstü aşamalarında eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile Orman Mühendisi ünvanı verilmektedir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. İkinci sınıftan itibaren öğrenci, teorik derslerin yanı sıra civar ormanlarda yapılan uygulamalarla kontrollü bir şekilde eğitilmektedir. Bölümümüzde ayrıca KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Yüksek lisans aşamasında 4 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması ile Orman Yüksek Mühendisi ünvanı verilmektedir. Doktora aşamasında ise yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrencilerden branşında akademik anlamda daha da uzmanlaşmak isteyenler eğitilmektedir. Bu şekilde bir yandan bölümümüz kendi alt yapısına yeni öğretim elemanları yetiştirirken, bunun yanında yakın geçmişte kurulmuş olan 10 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmaraş, Çankırı, Isparta, Bartın, Kastamonu, Düzce, İzmir, Bursa, Karabük) Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile 35. madde kapsamında öğretim elemanlarını da yetiştirmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Orman Mühendisliği Bölümü lisans programı eğitim amaçları (2021-2025 yılları arası)

KTÜ Orman Mühendisliği Bölümünün Sürekli Geliştirme Komisyonlarında görev alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda öncelikle Bölümün vizyon ve misyonu tanımlanmıştır. Bu vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen Program Eğitim Amaçları;

EA1. Orman planlanma ve yönetimi ile ilgili düzenlemeler yapar, orman koruma ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği yönünde karşılaşılan problemleri çözer.

EA2. Orman alanlarının fonksiyonlarının belirlenmesi, işletilmesi, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin sürekli sağlanması çalışmalarını yerine getirir.

EA3. Orman mühendisliği yetki alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, işletmeci ve danışman kadrolarında görev alır.

EA4. Mesleki ve bilimsel projeler üretebilir, bilimsel kurumlarda araştırmacı olarak görev alır ve lisansüstü çalışmalar yapar.

Öğrencilerimiz
Öğrencilerimiz çeşitli Öğrenci Kulüpleri gibi topluluklar oluşturarak uluslararası ve ulusal mesleki organizasyonlarla iletişimlerini sürdürmekte ve etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler. AB çerçeve programlarındaki projelere başvurma çalışmaları sürerken yurt dışındaki bazı üniversitelerle de ortak çalışmalar ve işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

Staj Programı
KTÜ Orman Mühendisliği öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Mühendislik eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 60 (altmış) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde) ara vermeden en az yirmi (20) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurttışı birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 •  
 •  
 •  
 •  

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   Orman Mühendisliği Bölümümüzde bölüm ders müfredatlarında ayrı laboratuvar dersleri yoktur. Laboratuvarlar derslerin ayrılmaz birer parçası olarak derslerle birlikte verilmektedir. Bazı derslerimizin haftalık yükü 3 saat teori 1 saat laboratuvar şeklindedir. Laboratuvarlar ile ilgili içeriklere (deney föyleri, deney tasarımı, laboratuvar kuralları vs.) bölüm sayfamızdaki laboratuvarlar adlı başlıkta ulaşabilirsiniz. Orman Mühendisliği Bölümümüzde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Laboratuvarlarımız 

Orman Mühendislği Bölümü Laboratuvarları

 • Orman Amenajmanı
 • Toprak İlmi ve Ekoloji
 •  Havza Amenajmanı
 •  Zooloji
 •  Doku Kültürü
 •  Tohum
 •  Anatomi
 •  Hasılat Bilgisi
 •  İş Bİlgisi
 •  Orman Ekonomisi
 •  Entomoloji
 •   Herbaryum

Bilgisayar Laboratuvarları
? Servi PC Lab
? Sığla PC Lab

Diğer Ders Laboratuvarları
?
?
?
 

 
 

     
   


 

   

 

     

 

   
 

 

   

 

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Orman Mühendisliği bölümü mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslararası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 
 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

2023-2024 İtibari İle 

Orman Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Lisans Ders Planı 
Orman Mühendisliği Bölümü Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

Orman Mühendisliği %100 Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

80

369.512

230,09435

80

349.787

283,59880

80

-

-

 

Orman Mühendisliği %100 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

80

-

-

80

-

-

80

-

-

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.