bölüm komisyonları

Bölüm Uyum Komisyonu

Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Alperen COŞKUNER

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (BAŞKAN)

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin ATAR

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY

Stratejik Planlama Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Prof. Dr. Mahmut EROĞLU (ÜYE)

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER (ÜYE)

Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ (ÜYE)

Prof. Dr. Zafer Cemal ÖZKAN (ÜYE)

Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ (ÜYE)

Prof. Dr. Sezgin HACISALİHOĞLU (ÜYE)

Prof. Dr. Mehmet MISIR (ÜYE)

Ormancılık Uygulamaları ve Teknik Gezi Düzenleme Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Prof. Dr. İbrahim TURNA (ÜYE)

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Alperen COŞKUNER

Proje, Seminer ve Bitirme Çalışmalarını İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Erhan ÇALIŞKAN (BAŞKAN)

Prof. Dr. Uzay KARAHALİL (ÜYE)

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (ÜYE)

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Ömer KARA (BAŞKAN)

Arş. Gör. Elif SARITAŞ (ÜYE)

Arş. Gör. İsmet HARMAN (ÜYE)

Web Komisyonu

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE-SİLVİKÜLTÜR)

Arş. Gör. İsmet HARMAN (ÜYE-ORMAN ENTOMOLOJİSİ ve KORUMA)

Arş. Gör. Abdullah YILDIZ (ÜYE-ORMAN AMENAJMANI)

Arş. Gör. Elif SARITAŞ (ÜYE-ORMAN EKONOMİSİ)

Arş. Gör. Esengül GENÇ (ÜYE-TOPRAK İLMİ ve EKOLOJİ)

Arş. Gör. Dr. Necla KORALAY (ÜYE-HAVZA AMENAJMANI)

Arş. Gör. Taha Yasin HATAY (ÜYE-ORMAN İNŞAATI-GEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ)

Arş. Gör. Murat ÖZTÜRK (ÜYE-ORMAN BOTANİĞİ)

Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Deniz GÜNEY (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE)

Arş. Gör. Emre KÜÇÜKBEKİR (ÜYE)

UZEM Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Alperen COŞKUNER (BAŞKAN)

Arş. Gör. Ali BAYRAKTAR (ÜYE)

Arş. Gör. Gizem YORULMAZ (ÜYE)