duyurular

14

Aralık

ORM 4023 Ormancılık Uygulamaları I ve PEM 3021 Bitkilendirme Tasarımı Derslerini Alan Öğrencilerimizin Dikkatine!

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

     “ORM 4023 Ormancılık Uygulamaları-I” ve “PEM 3021 Bitkilendirme Tasarımı” derslerini alan öğrencilerimiz “Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Proje Hazırlama Eğitimi” kapsamında hazırlanan proje önerilerini aşağıda verilen şablona göre hazırlayıp, 15.12.2023 günü saat 23:55’e kadar "yenilikciyaklasimlar1955@gmail.com" eposta adresine seçilen bir temsilci ile göndermeleri gerekmektedir.

      Proje önerisinde yararlanılabilecek eğitim dokümanları aşağıda verilmiştir.

Proje Metni

Eğitim Sunumu-1

Eğitim Sunumu-2