duyurular

21

Kasım

ORM 4023 Ormancılık Uygulamaları I ve PEM 3021 Bitkilendirme Tasarımı Derslerini Alan Öğrencilerimizin Dikkatine!

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

       “ORM 4023 Ormancılık Uygulamaları-I” ve “PEM 3021 Bitkilendirme Tasarımı” derslerini alan öğrencilerimiz “ Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Yenilikçi Yaklaşımlar Üzerine Proje Hazırlama Eğitimi” kapsamında 22.11.2023 tarihinde saat 09.00'da Orman Endüstri Mühendisliği Sedir Amfisinde proje sunumlarını gerçekleştireceklerdir.

     Her grup aşağıda verilen şablona göre hazırladıkları sunumu, seçilen bir temsilci ile 21.11.2023  (bugün) saat 22.00'ye kadar yenilikciyaklasimlar1955@gmail.com adresine göndermelidir.

     Hazırlanan proje önerisinin ise, aşağıda verilen şablona göre hazırlanıp, 15.12.2023 günü saat 23:55’e kadar aynı e-posta adresine (yenilikciyaklasimlar1955@gmail.com) seçilen bir temsilci ile gönderilmesi gerekmektedir.

      Sunum ve proje önerisinde yararlanılabilecek eğitim dokümanları aşağıda verilmiştir.

Sunum Şablonu

Proje Metni

Eğitim Sunumu-1

Eğitim Sunumu-2