duyurular

11

Temmuz

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları 10-19 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Online Yapılacaktır. 

Başvuru sürecinde yaşanan problemler için irtibat telefonu: 0(462) 377 3377

Başvuru ve Tercih Süreci Powerpoint sunumu

Application Guide Prefence Powerpoint Presentation

Application and Preference Procedures  Click for

Uluslararası Öğrenci Bilgi Sayfası/International Student Information Page

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 10-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında http://www.ktu.edu.tr/oidb adresinden eksiksiz bir şekilde sisteme yüklemelidir. Başvuru değerlendirme sürecinde eksik, hatalı veya yanlış belge yükleyen adaylara sisteme kaydoldukları mail üzerinden hata mesajı gönderilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde mail adresini sık sık kontrol etmesi ve hata mesajı alması durumunda belirtilen eksikleri tamamlayıp başvurusunu güncellemesi gerekmektedir. Hata mesajı aldığı halde başvuru tarihleri arasında gerekli düzenlemeyi yapmayan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıca başvuru sürecinde bilerek sahte bilgi/belge sunduğu tespit edilen adayların, eğitimin hangi aşamasında olursa olsun, Üniversitemizden kaydı silinir ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılır.

Adaylar başvuru yapmadan önce; yerleştirme takvimi, kontenjanlara başvuracak ve başvuramayacak adaylar, geçen yıl adayların hangi programa kaç puanla yerleştikleri vb. bilgilerin yer aldığı https://www.ktu.edu.tr/oidb/uluslararasiogrenci adresini dikkatle incelemeleri başvuru ve kayıt sürecinde kendileri için yararlı olacaktır.

B. Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Sınav Sonuç Belgesi, (KTÜ-YÖS ve TR-YÖS sonuç belgesi eklenmeyecektir.)

2. Lise Diplomasının Onaylı Sureti, (lise müdürlüğünce onaylanmış, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)

3. Mezun durumda olan adaylar için öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge, (lise müdürlüğünce onaylanmış, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)

4. Pasaport veya kimlik fotokopisi

5. Liseyi yurtdışında örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için; lise eğitimi süresince diplomanın alındığı ülkede bulunduklarını veya bu ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge, (mühürlü ve onaylı pasaport veya emniyet kayıtları)

6. Mavi kartlı veya T.C. vatandaşlığından çıkan adaylar için nüfus kayıt örneği,

NOT 1 Adaylardan tercih başvurusu sırasında denklik belgesi istenmeyecek ancak kayıt hakkı kazanan adaylar denklik belgelerini kayıt olduktan en geç 3 ay içerisinde sunacaklardır.

NOT 2 Adayların sisteme yükleyecekleri fotoğraf daha sonraki öğrenci kartı vb. tüm resmi işlemlerde kullanılacağından, fotoğrafın 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, biyometrik olarak çekilmiş olması gerekmektedir.

A. Değerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri

1. Başvurular 10-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Üniversitemize yerleşen adaylar 21 Temmuz 2023 tarihinde http://www.ktu.edu.tr/oidb adresinde ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Yerleştirmelerde KTÜ-YÖS ve TR-YÖS sonuçları ile başvuran adaylara öncelik tanınır. Daha sonra ulusal üniversitelerin yapmış oldukları YÖS sonuçları, Tablo-1’de tanımlı uluslararası sınav sonuçları ve ortaöğretim mezuniyet puanına göre başvurular değerlendirilir.

3. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim not ortalamasına, tekrar eşitlik olması halinde tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Eşitliğin devamı durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.

4. Bir programa kabul edilecek aynı ülke uyruklu adayların sayısı, program için ayrılan kontenjanın %20 değerini geçemez. Ek yerleştirme yapılması durumunda ülke barajı kuralı uygulanmayabilir.

5. Türk vatandaşlığından çıkma izni almış, mavi kartlı, lise eğitimini yurtdışında tamamlamış uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu ve T.C. vatandaşı adaylara Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık programı için belirlenen yabancı öğrenci kontenjanının %10 değerini geçemez.

6. İlk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara Üniversite kararıyla ek yerleştirme yapılabilir. İlk başvuruda yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramazlar.

7. Lise diploma puanı tam puanın %60’ından az olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için Senato tarafından kabul edilen sınav türleri ve puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sınavlardan lise bitirme düzeyinde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate vb.) geçerlilik süreleri sınırsız; Üniversite giriş statüsündeki sınavların geçerliliği (YÖS, SAT vb.) iki yıl ile sınırlıdır.

 

TABLO-1

SIRA

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

KTÜYÖS Temel Becerileri Sınavı

En az 40 standart puan almak.

2

TRYÖS Sınavı

En az 220 puan almak.

3

Diğer Devlet Üniversitelerince Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

En az 40 standart puan almak.

4

SAT I Sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

5

GCE (A level) Sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az üç konuda A seviyesine sahip olmak.

6

Ürdün ve Filistin'de Yapılan Tawjihi Sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

7

Uluslararası Bakalorya Diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

8

ABITUR Sınavı

En az 4 puan almak.

9

ACT (American College Test)

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

10

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

11

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

12

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13

TÜBİTAK'ın Tanıdığı ve Katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

14

Libya’da Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

15

Ortaöğretim (Lise) Puanı ile Gelen Adaylar

Tam notun en az %60’ına sahip olmak.