tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturan fakültelerden biri olan Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerle ilgili ilk fakülteler 9 Eylül 1963 tarihinde, İnşaat-Mimarlık Fakültesi, Makina-Elektrik Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesi adlarıyla kurulmuştur.
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde bulunan yukarıdaki üç fakülte, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve 20.07.1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak birleştirilmiştir. Kuruluşunda İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeodezi ve Jeofizik olmak üzere 7 bölümü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, daha sonraları açılan Maden, Bilgisayar, İç Mimarlık, Endüstri, Metalurji ve Malzeme, Şehir ve Bölge Planlama ile birlikte 13 bölümden oluşmaktaydı.
 
Bakanlar Kurulu'nun 04.07.2005 tarih ve 9127 Sayılı kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Günümüz itibariyle Mühendislik Fakültesi aşağıda yer alan 11 bölümden oluşmaktadır. İnşaat, Makina, Jeoloji, Harita, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Maden, Metalurji-Malzeme ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikili öğretim yapılmakta iken, 2017 yılı itibariyle ikinci öğretim programları tüm bölümler için kapatılmıştır.
 
Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde bulunan bütün bölümlerimiz Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) asil üyesi olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)  tarafından akredite edilmiştir. 
 
Fakültemiz bünyesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü %100 İngilizce Lisans Eğitim Programı da 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak aktif hale gelmiştir.
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün, Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü ile anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 16.12.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Böylece Yazılım Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin 11. Bölümü olarak açılmıştır ve 2022-2023  Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini olarak faaliyetlerine başlamıştır.
 
BÖLÜMLER
Kuruluş Tarihi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
1963
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1965
Harita Mühendisliği Bölümü*
1968
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1963
Makina Mühendisliği Bölümü
1963
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
1981
Maden Mühendisliği Bölümü
1991
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1993
Endüstri Mühendisliği Bölümü
1995
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
2003
Yazılım Mühendisliği
2020

      * Yükseköğretim Kurulu'nun 22/04/2009 tarihli kararı ile 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.
 
AKADEMİK PERSONEL
SAYI
Profesör
111
Doçent
41
Dr. Öğretim Üyesi
62
Öğretim Görevlisi
9
Araştırma Görevlisi
81
Toplam
304
 
İDARİ PERSONEL
SAYI
Genel İdari Hizmetler
76
Yardımcı Hizmetler (Temizlik)
29
Toplam
105

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları
BÖLÜM
Hazırlık
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam
(Beklemeli   öğrenciler dahil)
İnşaat Müh. 
İnşaat Müh. (%100 İngilizce)
--
74
 
122
43
 
108
49
 
127
42
 
138
39
 
636
268
 
Makina Müh.
Makina Müh. (İ.Ö.)
199
--
84
--
131
--
134
--
10
--
772
--
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh. (%100  İngilizce
Elektrik-Elektronik Müh. (%30 İngilizce)
Elektrik-Elektronik (İ.Ö.)
--
60
--
--
122
52
--
--
117
55
--
--
111
50
--
--
97
37
78
--
522
291
73
--
Jeoloji Müh.
--
5
5
9
13
77
Harita Müh.
Harita Müh. (İ.Ö.)

--

39
--
28
--
84
--
95
--

255
--

Jeofizik Müh.
--
--
1
--
2
 23
Maden. Müh.
33
15
10
14
18
118
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh. (İ.Ö.)
 
100
--
99
--
100
--
99
--
 
98
--
 
628
--
Metalurji ve Malzeme Müh.
--
44
30
68
70
300
Endüstri Müh.
--
69
72
63
67
325
Mühendislik Fakültesi
Genel Toplamı
 4472  (Beklemeli öğrenciler dahil)

 

Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024