atanma ve yükseltilme ön değerlendirme komisyonu

Atanma ve Yükseltilme Ön değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Talat Şükrü ÖZŞAHİN

Başkan (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Yücel ÖZMEN

Üye (Makine Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Oktay CELEP

Üye (Maden Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Arzu Fırat ERSOY

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Emine Tanır KAYIKÇI

Üye (Harita Müh. Bölümü)